hoofding schelle
 • Bestuur en beleid

Dansnamiddag voor senioren 

Zoals reeds aangekondigd organiseert de Seniorenraad een dansnamiddag voor senioren. Deze zal plaatsvinden op donderdag 24 september van 13.30 tot 17.30 uur. in het ‘sportcafé’ van Schelle Sport in de Kapelstraat.

De discobar wordt verzorgd door radio Minerva, bij iedereen wel bekend. Verder is er het optreden van Danny Nielandt, een rasartiest pur sang, die reeds vanaf zijn 14 jaar op de planken staat.

Als geboren entertainer zet hij de zaal in vuur en vlam.

AMBIANCE VERZEKERD !!!!

Inkomkaarten aan 7 euro zijn in voorverkoop te verkrijgen op de infodienst van de gemeente, via de seniorenverenigingen of zullen u aangeboden worden door leden van de seniorenraad.

Mensen met een beperking, die niet kunnen dansen maar toch graag zouden genieten van een gezellige namiddag zijn zeker welkom. 
Om hen in de mogelijkheid te stellen de namiddag bij te wonen kan er vervoer georganiseerd worden. 
Zij kunnen een invulstrookje  (zie onderaan) laten bezorgen op de infodienst van de gemeente of telefonisch contact opnemen op 
03 871 98 34.

VERVOERSAANVRAAG DANSAVOND SENIORENRAAD

De heer/Mevrouw

Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres

………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Wenst naar de senioren-dansnamiddag te komen op 24.9.2015 maar kan wegens fysieke beperking niet ter plaatse geraken en vraagt daarom vervoer  heen en terug.

 Datum en handtekening:……………………………………………………………………………………………Verkaveling Kwadenhoekweg en hinder in de Steenwinkelstraat 

In samenwerking met de gemeente Schelle realiseert IGEAN dienstverlening een nieuwe verkaveling aan de Kwadenhoekweg met 19 loten voor halfopen en gesloten bebouwing.

De wegenwerken starten op 4.08.2015. De aannemer zal eerst de riolerings- en grondwerken uitvoeren. Aansluitend word de wegbedding en –verharding aangelegd. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het einde van de werken voorzien voor oktober 2015.

Bewoners Kwadenhoekweg
Voor de bewoners van de Kwadenhoekweg en de gebruikers van de daar gelegen garages zullen deze werken onvermijdelijk enig ongemak veroorzaken. De aanleg van de riolering en de nutsleidingen gebeurt in de maand augustus. De aannemer zal de bewoners van de Kwadenhoekweg  en Steenwinkelstraat 113 tot 147 (onpare nummers) op tijd verwittigen wanneer het terrein niet toegankelijk is. Bezoekers worden aangeraden hun auto buiten de werfzone te parkeren.

Verkeershinder Steenwinkelstraat
De riolering van de Kwadenhoekweg wordt aangesloten op de riolering van de Steenwinkelstraat. Hiervoor wordt de Steenwinkelstraat vanaf 18 augustus tot en met 25 augustus afgesloten voor doorgaand verkeer. De dagen dat de doorgang wordt afgesloten zal eveneens aangekondigd worden op de signalisatieborden in de Steenwinkelstraat.

Plan met omleiding: zie onderaan

Aannemer der werken: Luc Janssens, tel. 03 888 70 20

Verkaveling Kwadenhoekweg
Geïnteresseerden voor een kavel in de verkaveling Kwadenhoekweg kunnen zich melden op de website van IGEAN dienstverlening www.igean.be. Bij de start van de verkoopsprocedure zal IGEAN dienstverlening hen de nodige informatie bezorgen.

 


Gemeente Schelle introduceert digitale stempel 

Dankzij de digitale stempel moet je voor bepaalde documenten niet langer naar het gemeentehuis komen. Het is de bedoeling om via het e-loket van de gemeente Schelle thuis een aantal documenten op te vragen. Deze documenten worden voorzien van IntelliStamp, een digitale stempel die de klassieke stempel en handtekeningen vervangt. Daardoor kan je die officiële documenten nu ook zelf thuis afdrukken, op elk gewenst moment. En dat zonder dat ze hun wettelijke waarde verliezen.

In het e-loket van de gemeente Schelle kunnen een aantal documenten 24u op 24u en
7 dagen op 7 digitaal aangevraagd worden via uw elektronische identiteitskaart. Het gevraagde document zal u in uw mailbox ontvangen.

Deze digitale stempel is belangrijk want deze zorgt ervoor dat het document z'n juridische waarde blijft behouden als men het verder stuurt  per e-mail of wanneer men het uitprint.
De instantie waarvoor het document bestemd is, kan de echtheid ervan eenvoudig verifiëren.

In eerste instantie worden de meest gevraagde attesten van de dienst burgerzaken ter beschikking gesteld, namelijk:

 • Bewijst van woonst
 • Bewijs van leven
 • Bewijs van inschrijving
 • Bewijs van inschrijving en nationaliteit
 • Bewijs van nationaliteit
 • Bewijs van verblijf voor een huwelijk
 • Attest van samenstelling van gezin
 • Uittreksel adoptieakte
 • Uittreksel geboorteakte
 • Uittreksel echtscheidingsakte
 • Uittreksel erkenningsakte
 • Uittreksel huwelijksakte
 • Uittreksel overlijdensakte
 • Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)

De bestaande dienstverlening aan het loket blijft uiteraard behouden. Wanneer deze documenten aan het loket burgerzaken worden aangevraagd, kunnen deze dankzij de digitale stempel voortaan onmiddellijk meegegeven worden.

 


Enquete dienstverlening 

Beste bezoeker,

Om onze dienstverlening naar de burger te optimaliseren wil ons bestuur peilen naar uw bevindingen bij het contact dat u vandaag met onze diensten had.

Mogen wij u daarom vriendelijk vragen om even de tijd te nemen en deze enquete in te vullen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

Deze week in uw gemeente!

05 MAY

Het is spijtig genoeg een regelmatig weerkerend fenomeen. Personen die zich ten onrechte voordoen als medewerkers van Pidpa en op deze manier proberen de woning binnen te dringen of  te achterhalen wanneer de bewoners niet thuis zijn. Of bedrijven ...

 
 
 
01 JUL

In onderstaande folders kan je tips en voorzorgsmaatregelen bij hitte- en ozonpieken terugvinden.
Meer informatie over gezondheidseffecten, preventieve tips en maatregelen vind je op www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm

 
22 JUL

Het Rode Kruis-Vlaanderen vraagt uw medewerking in hun zoektocht naar vrijwillige hulpverleners voor de slachtofferregistratie bij rampen.

Wie zijn zij?
Zij zijn de dienst Interventie van Rode Kruis-Vlaanderen. Ze staan in voor registratie van ...

 
31 JUL

Het praatcafé is een “samenkomen’ van mensen die op welke manier dan ook, in contact komen met dementie.
In een ontspannen sfeer kan je kennismaken met anderen, nuttige informatie opdoen, ervaringen uitwisselen en zo het ‘dagelijkse leven met ...

 
01 AUG

Zoals reeds aangekondigd organiseert de Seniorenraad een dansnamiddag voor senioren. Deze zal plaatsvinden op donderdag 24 september van 13.30 tot 17.30 uur. in het ‘sportcafé’ van Schelle Sport in de Kapelstraat.

De discobar wordt verzorgd ...

 
01 AUG

Op maandag 12 oktober om 14 .00u. organiseert de Seniorenraad een infosessie  over  ‘Vroegtijdige Zorgplanning’ in de hal van het gemeentehuis.  

Waarom deze infosessie ?

Mensen plannen allerlei zaken in hun leven: hun agenda, hun ...

 
01 AUG


Doelgroep: iedereen die graag geld en energie bespaart met weinig moeite

Eandis en de energiespecialisten van Bond Beter Leefmilieu ontwikkelden een avondsessie die een hele reeks verrassende energietips op een leuke manier uit de doeken doet. ...

 
04 AUG

Resultaten van het openbaar onderzoek  en de resultaten van het mestactieplan

 
17 AUG

Op dinsdag 18 augustus start een aannemer in opdracht van de gemeente Hemiksem en in samenwerking met Rio-link met de eerste fase van de herstelling van de rioolaansluitingen in de Van Dycklaan, Rubenslaan en UNO-laan. De toplaag van het wegdek wordt ...

 
18 AUG

Vanaf dinsdag 18 augustus wordt er gewerkt aan de betonverharding op de Statieplaats. De aannemer zal er gedurende drie weken werken uitvoeren.

Tot en met 4 september zal er daarom een omleiding worden voorzien. Die loopt via de Delvauxstraat en ...

 
27 AUG

In de weekends van 7 & 8 en 14 & 15 november en op woensdag 11 november kan je weer een hele reeks inspirerende energievriendelijke en duurzame woningen bezoeken. Op die dagen organiseert Bond Beter Leefmilieu samen voor de 18de keer Ecobouwers ...

 
27 AUG

In het kader van de Vlaamse veldloopweek organiseren de dienst Vrije Tijd en de sportraad een veldloop in en rond het park en de sporthal. De start is voorzien om 13.30u. Kom samen mee bewegen. Deelnemen is gratis!

* Jogging:

...

 
27 AUG

Kent u iemand die het voorbije seizoen (31 juli 2014 – 31 juli 2015) een kampioenstitel behaalde of een bijzondere sportprestatie leverde? Bezorg dan voor 5 september zijn/haar foto, gegevens en presatatie(s) binnen bij de dienst Vrije Tijd of ...

 
30 AUG

Energie besparen, het is goed voor het milieu en ook voor je portemonnee! Dat klopt, uiteraard. Door een verlaging van je verbruik betaalt de investering zich terug. En ook overheidspremies helpen. Maar je hebt wel eerst de middelen nodig om de ...

 
31 AUG

Natuurlijk “behagen”

De jaarlijkse verkoop van streekeigen struiken, hagen en bomen komt er weer aan. Deze actie van Natuurpunt in samenwerking met onze gemeente en de MINA-raad kent dit jaar haar 22e editie,30 Antwerpse gemeenten nemen deel!

...
 
 
31 AUG

Opendeurdag Mediboom en CM Boom

Mediboom en CM Boom zijn verhuisd! Daarom nodigen we u graag uit om ons nieuwe gebouw te bezichtigen tijdens de opendeurdag op zaterdag 3 oktober. Iedereen is doorlopend welkom tussen 10 en 17 uur in de ...

 
zoeken

Algemeen nummer: 03 871 98 30  
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Tel: 03 871 98 30
Fax: 03 870 36 05
E-mail:  info@schelle.be in 
Openingsuren
Cultuur
Uit in Schelle
Politie
Brandweer Boom
UIT geef zelf je activiteit in