1 duurzaamheidsambtenaar B1-B3 contractueel & administratief medewerker milieu C1-C3 (voltijds) 

Wij zijn op zoek naar één medewerker voor de invulling van twee deeltijdse contracten.

Als duurzaamheidsambtenaar ben je medeverantwoordelijk voor de correcte uitvoering en de taakstellingen zoals beschreven in het gemeentelijk duurzaamheidsplan, het milieubeleidsplan en het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. Je zorgt voor de toepassing van voormelde (duurzame) milieuplanning en draagt bij tot de praktische integratie van milieu en duurzaamheidsaspecten in de dagelijkse werking van alle gemeentelijke diensten.

Als administratief medewerker milieu sta je in voor de algemene administratie, voorbereiding en uitvoering van een aantal projecten ter ondersteuning van de milieuambtenaar en jouw bijkomende job als duurzaamheidsambtenaar.

Verwacht:

Biedt:

Hoe solliciteren:

Uw kandidatuur moet uiterlijk 20.09.2017 toekomen per post t.a.v. het schepencollege, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle of via email op secretariaat@schelle.be.

Bovendien moet uw kandidatuur vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma.


INFORMATIE WERKEN STEENWINKELSTRAAT 

Klik hier