document Premie optimale afkoppeling van hemelwater van de riolering bij gebouwen vergund voor 2005

document Gemeentebelasting: bewijs van afkondiging - belasting op dragende verticale constructies en zendmasten