Het gemeentebestuur van Schelle zal overgaan tot de aanwerving van: 

Deeltijdse begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang- (weerwerk-gesco) - tijdelijk

U zal instaan voor het opvangen van kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor- en naschools en op vakantiedagen.

Verwacht:
Attitude:

Kennis en ervaring:

Voorwaarden:

Biedt:

Hoe solliciteren:

Uw kandidatuur moet uiterlijk 03 juni 2015 toekomen t.a.v. het schepencollege, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle of per mail naar secretariaat@schelle.be Bovendien moet uw kandidatuur vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae en de gevraagde diploma’s/ attesten.

Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot de personeelsdienst, tel. 03 871 98 31.


Enquete dienstverlening 

Beste bezoeker,

Om onze dienstverlening naar de burger te optimaliseren wil ons bestuur peilen naar uw bevindingen bij het contact dat u vandaag met onze diensten had.

Mogen wij u daarom vriendelijk vragen om even de tijd te nemen en deze enquete in te vullen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!


Gemeente Schelle introduceert digitale stempel 

Dankzij de digitale stempel moet je voor bepaalde documenten niet langer naar het gemeentehuis komen. Het is de bedoeling om via het e-loket van de gemeente Schelle thuis een aantal documenten op te vragen. Deze documenten worden voorzien van IntelliStamp, een digitale stempel die de klassieke stempel en handtekeningen vervangt. Daardoor kan je die officiële documenten nu ook zelf thuis afdrukken, op elk gewenst moment. En dat zonder dat ze hun wettelijke waarde verliezen.

In het e-loket van de gemeente Schelle kunnen een aantal documenten 24u op 24u en
7 dagen op 7 digitaal aangevraagd worden via uw elektronische identiteitskaart. Het gevraagde document zal u in uw mailbox ontvangen.

Deze digitale stempel is belangrijk want deze zorgt ervoor dat het document z'n juridische waarde blijft behouden als men het verder stuurt  per e-mail of wanneer men het uitprint.
De instantie waarvoor het document bestemd is, kan de echtheid ervan eenvoudig verifiëren.

In eerste instantie worden de meest gevraagde attesten van de dienst burgerzaken ter beschikking gesteld, namelijk:

De bestaande dienstverlening aan het loket blijft uiteraard behouden. Wanneer deze documenten aan het loket burgerzaken worden aangevraagd, kunnen deze dankzij de digitale stempel voortaan onmiddellijk meegegeven worden.

 


Dag van het Park 

Dag van het park 

Op zondag 31 mei 2015 is het ‘Dag van het Park’.

Voor de zevende maal organiseert Schelle deze activiteit in samenwerking met  het Agentschap Natuur en Bos.

PROGRAMMA:

Vanaf 14.00 uur optredens van:

Vanaf 14.30 uur doorlopend tot 19.00 uur:

Van 18.30 tot 20.00 uur:

Vanaf 14.00 tot 21.00 uur zorgen de volgende verenigingen voor een drankje en een hapje:

Praktisch:
Locatie: Schelle Park
Tijdstip: zondag 31 mei 2015 tussen 14.00 en 21.00 uur
Toegang: -12 jaar gratis; volwassenen 2,00 euro
Honden NIET toegelaten