Verkaveling Kwadenhoekweg en hinder in de Steenwinkelstraat 

In samenwerking met de gemeente Schelle realiseert IGEAN dienstverlening een nieuwe verkaveling aan de Kwadenhoekweg met 19 loten voor halfopen en gesloten bebouwing.

De wegenwerken starten op 4.08.2015. De aannemer zal eerst de riolerings- en grondwerken uitvoeren. Aansluitend word de wegbedding en –verharding aangelegd. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het einde van de werken voorzien voor oktober 2015.

Bewoners Kwadenhoekweg
Voor de bewoners van de Kwadenhoekweg en de gebruikers van de daar gelegen garages zullen deze werken onvermijdelijk enig ongemak veroorzaken. De aanleg van de riolering en de nutsleidingen gebeurt in de maand augustus. De aannemer zal de bewoners van de Kwadenhoekweg  en Steenwinkelstraat 113 tot 147 (onpare nummers) op tijd verwittigen wanneer het terrein niet toegankelijk is. Bezoekers worden aangeraden hun auto buiten de werfzone te parkeren.

Verkeershinder Steenwinkelstraat
De riolering van de Kwadenhoekweg wordt aangesloten op de riolering van de Steenwinkelstraat. Hiervoor wordt de Steenwinkelstraat vanaf 18 augustus tot en met 25 augustus afgesloten voor doorgaand verkeer. De dagen dat de doorgang wordt afgesloten zal eveneens aangekondigd worden op de signalisatieborden in de Steenwinkelstraat.

Plan met omleiding hierbij.

Aannemer der werken: Luc Janssens, tel. 03 888 70 20

Verkaveling Kwadenhoekweg
Geïnteresseerden voor een kavel in de verkaveling Kwadenhoekweg kunnen zich melden op de website van IGEAN dienstverlening www.igean.be. Bij de start van de verkoopsprocedure zal IGEAN dienstverlening hen de nodige informatie bezorgen.

 


Gemeente Schelle introduceert digitale stempel 

Dankzij de digitale stempel moet je voor bepaalde documenten niet langer naar het gemeentehuis komen. Het is de bedoeling om via het e-loket van de gemeente Schelle thuis een aantal documenten op te vragen. Deze documenten worden voorzien van IntelliStamp, een digitale stempel die de klassieke stempel en handtekeningen vervangt. Daardoor kan je die officiële documenten nu ook zelf thuis afdrukken, op elk gewenst moment. En dat zonder dat ze hun wettelijke waarde verliezen.

In het e-loket van de gemeente Schelle kunnen een aantal documenten 24u op 24u en
7 dagen op 7 digitaal aangevraagd worden via uw elektronische identiteitskaart. Het gevraagde document zal u in uw mailbox ontvangen.

Deze digitale stempel is belangrijk want deze zorgt ervoor dat het document z'n juridische waarde blijft behouden als men het verder stuurt  per e-mail of wanneer men het uitprint.
De instantie waarvoor het document bestemd is, kan de echtheid ervan eenvoudig verifiëren.

In eerste instantie worden de meest gevraagde attesten van de dienst burgerzaken ter beschikking gesteld, namelijk:

De bestaande dienstverlening aan het loket blijft uiteraard behouden. Wanneer deze documenten aan het loket burgerzaken worden aangevraagd, kunnen deze dankzij de digitale stempel voortaan onmiddellijk meegegeven worden.

 


Enquete dienstverlening 

Beste bezoeker,

Om onze dienstverlening naar de burger te optimaliseren wil ons bestuur peilen naar uw bevindingen bij het contact dat u vandaag met onze diensten had.

Mogen wij u daarom vriendelijk vragen om even de tijd te nemen en deze enquete in te vullen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!