Afkondiging 

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt mede aan het publiek dat
-      Budgetwijziging  nr. 1/2016
-      Jaarrekening  2015
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 23 juni 2016, ter inzage ligt van het publiek, alle werkdagen van
27 juni 2016 tot en met 7 juli 2016 telkens van 9 tot 12 uur.