hoofding schelle

Dienst Gezinszorg 

De dienst voor gezinszorg van het OCMW heeft op dit ogenblik tien verzorgenden in dienst.

Deze verzorgenden bieden hulp aan personen die niet (langer) kunnen instaan voor de uitvoering van een aantal huishoudelijke en/of verzorgende taken. Onder huishoudelijke taken begrijpen we beperkte onderhoudstaken, koken, boodschappen doen, bedden opmaken en verschonen, wassen en strijken en dergelijke. Verzorgende taken zijn taken zoals hulp bij het wassen en kleden, haar-, voet- en mondverzorging, hulp bij het nemen van medicatie, … . Door hun aanwezigheid kunnen de verzorgenden de eenzaamheid van heel wat inwoners van de gemeente doorbreken.

De dienst voor gezinszorg kan tijdelijk of permanent worden ingeschakeld om de huishoudelijke en verzorgende taken geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Alle hulpbehoevende inwoners van de gemeente Schelle kunnen beroep doen op de dienst voor gezinszorg. De dienst richt zich dus niet enkel tot bejaarden, hoewel zij wél de grootste groep binnen ons geheel van gebruikers vormen.

Het OCMW staat borg voor de deskundigheid en de begeleiding van de verzorgenden en voor het vlotte verloop van het administratieve luik van de hulp- en dienstverlening.


Praatcafe's dementie 

In 2017 organiseert de werkgroep DeMens vier praatcafés in de Rupelstreek. Ook dit keer werden thema’s gekozen die mantelzorgers van mensen met dementie zeker aanspreken.

De eerste avond vond plaats op Valentijn (14 februari).

De tweede avond op 16 meii gooien we het over een heel andere boeg. Iedereen denkt wel eens: wat als ik ziek of dement word en ik kan niet meer over mijn eigen behandeling, mijn eigen einde beslissen?
Iedereen wil zo lang mogelijk de regie van zijn eigen leven in handen houden. Professor Manu Keirse spreekt op een heel gedreven manier over dit thema.
De avond vindt plaats in WZC Maria Boodschap te Niel.

De derde avond (19 september) brengen we een heel persoonlijk verhaal. We spreken niet over mensen met dementie maar iemand met dementie spreekt ons toe. We horen een getuigenis, een verhaal uit eerste hand.
Deze intieme, respectvolle avond gaat door in het dienstencentrum Hof van Créqui te Rumst.

We sluiten op 21 november ons jaar af met een thema waar zowel koppels die zelfstandig wonen als woonzorgcentra veel mee te maken hebben: nachtelijk dwalen. We laten een professionele spreker Nele Spruytte en een mantelzorger aan bod.
Deze avond tenslotte vindt plaats in WZC Familiehof te Schelle.

De praatcafés vinden deze keer alle vier ’s avonds plaats. We merkten immers dat mantelzorgers zich gemakkelijker vrij konden maken tijdens de avonduren dan in de namiddag.
De zalen zijn open vanaf 19.00 uur en de avond start om 19.30 uur.

DeMens is een samenwerking tussen IMSIR, de OCMW’s van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle, de woonzorgcentra Den Beuk uit Boom, De Vaeren en De Wijtshage uit Reet, Familiehof en Heidevelden uit Schelle, Hoge Cluyse uit Hemiksem, Maria Boodschap uit Niel, St. Jozef uit Rumst, Zonnetij en Zonnewende uit Aartselaar, het dienstencentrum Hof Van Créqui uit Rumst en de Alzheimerliga.