hoofding schelle

Bevolkingsonderzoek borstkanker 

Onderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.

Wie kan deelnemen?
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen elke 2 jaar gratis een screeningsmammografie laten nemen in een mammografische eenheid. Dit kan met de tweejaarlijkse uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) of met een voorschrift van de huisarts of gynaecoloog. Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen zonder klachten en zonder sterk verhoogd risico op borstkanker.

Kiezen voor kwaliteit
Elke screeningsmammografie wordt zowel door de radioloog in de mammografische eenheid als door een radioloog in het CvKO apart beoordeeld. Als de beide beoordelingen verschillen, beslist een derde radioloog over het eindresultaat. Deze aanpak kost wat tijd.

De radiologen in de mammografische eenheden nemen deel aan opleidingen, georganiseerd door het CvKO. Zij ontvangen van het CvKO op regelmatige basis evaluatierapporten waardoor continue kwaliteitsbewaking mogelijk is.

Dankzij deze kwaliteitscontrole worden minder vrouwen onnodig verwezen voor bijkomend onderzoek en worden meer borstkankers vroegtijdig opgespoord.

Herhalen is noodzakelijk
Elk onderzoek toont de toestand op dat moment. Het is belangrijk om een screeningsmammografie om de 2 jaar te herhalen waarbij de foto’s vergeleken worden met de vorige. Hoe vroeger borstkanker wordt opgespoord, hoe groter de kans op genezing en hoe minder zwaar de behandeling is. Laat je dus onderzoeken als je de uitnodiging in je brievenbus krijgt.

Heb je vragen over vroege opsporing van borstkanker?
Contacteer je huisarts of gynaecoloog.

Heb je vragen over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker?
Surf naar http://www.bevolkingsonderzoek.be of bel naar het gratis nummer 0800 60 160.


21 september 2017, internationale dag voor de vrede 

21/9 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede om ‘de idealen van vrede te promoten’. Alle steden en gemeenten die lid zijn van het internationale netwerk ‘Burgemeesters voor de Vrede’, net zoals onze gemeente Schelle, besteden hier jaarlijks de nodige aandacht aan.

Een wapperende vredesvlag in het straatbeeld in de week van 21 september maakt onze vredeswens zichtbaar.

Wie aan vrede denkt, komt al gauw uit bij beelden van oorlog, terrorisme en de dreiging van kernwapens. Gelukkig is er op dat laatste vlak positief en hoopvol nieuws te melden.

Na een lang voorbereidend proces vonden dit jaar multilaterale onderhandelingen plaats in New York over een nieuw VN-verdrag dat kernwapens moet verbieden. Op 7 juli 2017 werd de finale tekst van het nieuwe verdrag goedgekeurd door 122 landen. Naast biologische en chemische wapens worden eindelijk ook de meest destructieve wapens ter wereld verboden.

Voor het eerst sedert de kernbomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki in 1945 is er nu dus een internationaal verdrag goedgekeurd dat de productie, het bezit en het gebruik van kernwapens ondubbelzinnig verbiedt voor alle landen en onder alle omstandigheden. Dat is niet minder dan een historische stap.

Het VN-kernwapenverbod zal niet leiden tot de onmiddellijke eliminatie van alle kernwapens in de wereld (en België), maar verhoogt de druk op de kernwapenstaten om werk te maken van verdere ontwapening en verhoogt de druk op financiële instellingen om niet langer in kernwapenproductie te investeren.

België nam echter niet deel aan de onderhandelingen in New York. Het is daarom belangrijk dat de Belgische steden en gemeenten samen met hun inwoners een duidelijk signaal geven: ook wij willen een verbod op kernwapens! België moet dit nieuwe verdrag zo snel mogelijk ondertekenen.

Deel een foto van jouw wapperende vredesvlag via #vredesvlag of de facebookpagina

 


LOGO Mechelen zet in op meer veerkracht tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 

Van 1 tot 10 oktober zetten we onze regio op zijn kop tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Gedurende 10 dagen wordt de aandacht gevestigd op het belang van veerkracht, de mate waarin we kunnen omgaan met stress, belangrijke gebeurtenissen maar ook tegenslag in het leven.

Hilde, stafmedewerker geestelijke gezondheid en coach gezonde gemeenten: “Vanuit het Emergo netwerk (regionaal GGZ netwerk voor volwassenen) wordt het in onze regio meer dan ooit duidelijk dat naast goede zorg en herstel het ook belangrijk is dat iedereen veerkrachtig is. We zetten samen met heel wat partners en organisaties onze schouders onder het promotieplan van EMERGO (2017-2018). Wij roepen dan ook alle gezonde gemeenten op om versterkt in te zetten op geestelijke gezondheidsbevordering”.

Op 10 oktober is het ieder jaar ‘Werelddag Geestelijke Gezondheid’. In Vlaanderen alleen werden vorig jaar 325 acties in 95 verschillende steden geregistreerd. Het thema van de 10-daagse is dit jaar opnieuw ‘Samen veerkrachtig’: zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht. Hopelijk beslist ook jouw gemeente om  haar schouders onder het initiatief te zetten en voorzie je activiteiten, workshops of voordrachten. Keuze te over in de inspiratiegids van EMERGO. Een absolute aanrader voor senioren is zeker de Zilverwijzer. En wie weet heb je na de tiendaagse de smaak te pakken en kan je zo geestelijke gezondheidsbevordering verankeren in het beleid. Je Logocoach helpt jou daar graag mee verder aan de hand van de Fit in je Hoofd-Carrousel.

In de kijker: gelukstips in geluksboom
Maak naar aanloop van de tiendaagse een geluksboom of vraag jouw exemplaartje aan bij EMERGO. Zo kan iedereen stil staan bij wat hem gelukkig maakt en een tip of boodschappen ophangen in de boom.  EMERGO bracht de bibliotheken in onze regio al op de hoogte van dit initiatief.

Wat doe jij?
Laat ons weten wat je organiseert via het online formulier van EMERGO. Zo maken we jouw actie mee zichtbaar in onze regio.


23ste editie van het plantjesweekend 'Kom op tegen kanker' 

Tijdens het derde weekend van september vindt jaarlijks het Plantjesweekend plaats. In heel Vlaanderen worden dan azalea’s te koop aangeboden. Dit jaar zal dat al voor de 23ste keer zijn. Ieder jaar zijn in bijna alle Vlaamse gemeenten honderden comités in de weer om een plantjesverkoop te organiseren.

Duizenden vrijwilligers gaan van deur tot deur met de azalea’s, verkopen ze op de markt, aan een grootwarenhuis, op het werk.

De traditionele plantjesverkoop werd aangevuld met de verkoop van digitale azalea’s.

Schelle doet ook mee!
Op 15, 16 en 17 september zullen de vele vrijwilligers weer druk in de weer zijn om kleurrijke azalea’s te verkopen voor het goede doel.

De opbrengst van het Plantjesweekend wordt gebruikt voor steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten. Zo worden de palliatieve zorg en lotgenotengroepen ondersteund, zijn er vrijwilligers actief in meer dan 45 ziekenhuizen en kunnen mensen bij de Kankerlijn terecht voor een luisterend oor of nuttige informatie. Voor kinderen en jongeren met kanker worden speciale activiteiten opgezet.
Steun de ‘Kom Op Tegen Kanker’ actie en koop een azaleaplantje tijdens het weekend van
15, 16 en 17 september.


Fonds voor arbeidsongevallen 

U had een arbeidsongeval.
Uw partner, een familielid, of een vriend(in) heeft een arbeidsongeval gehad.
U hebt vragen of u hebt hulp nodig.
Een sociaal assistent(e) van het Fonds voor Arbeidsongevallen staat tot uw beschikking.

Waar en  Wanneer
Indien u zich moeilijk kunt verplaatsen kan u een afspraak maken voor een huisbezoek.

ANTWERPEN

Maritiem Huis, Olijftakstraat 7 - 13
Tel. 03 220 75 27
Elke vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur              
In juli en augustus slechts 1 vrijdag per maand

MECHELEN

Het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1
Tel. 015 29 78 93
Elke tweede maandagvoormiddag van de maand van 10.30 tot 12.30 uur
Niet in juli en augustus

SINT-NIKLAAS

't Punt, Lamstraat 23
Tel. 03 778 68 91
Elke tweede maandagnamiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur
Niet in juli en augustus

Wat doen we voor u?

De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van uw arbeidsongeval en helpen u om de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt. Ze leggen u de wetgeving op de arbeidsongevallen uit.

Ook wanneer de verzekeraar van uw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat uw werkgever niet verzekerd was op het moment van uw ongeval, kan u op het Fonds beroep doen.