Jarenlange inzet bekroond: alle afvalwater van Schelle wordt gezuiverd

De gemeente Schelle heeft opnieuw een mijlpaal bereikt: alle afvalwater in de gemeente wordt vanaf nu gezuiverd. Hiermee behoort zij tot de top in Vlaanderen!

Schelle is een ‘waterdorp’. Reeds vele jaren gaat zeer veel energie en zorg naar voorkoming van wateroverlast. Dit werd gekoppeld aan duurzaam waterbeheer. De systematische inzet voor de gecontroleerde opvang van regenwater liep samen met aandacht voor de optimalisering van de waterzuivering in onze gemeente. Met een zuiveringsgraad van 100% zijn we koploper in Vlaanderen.

Voor Schelle vormt dit de bekroning van ruim 25 jaar investeren en werken. Het laatste hoofdstuk van stevig verhaal was de heraanleg van de Steenwinkelstraat en de Tuinlei. Hierbij werd meer dan 3 km gracht geherprofileerd en aangelegd. Dit grachtenstelsel vangt meer dan een derde van het regenwater in de gemeente Schelle op en voert het gescheiden af. Deze operatie is naast de bouw van het pompstation aan de Benedenvliet, de grondige vernieuwing van het pompstation aan de Rupeldijk een derde structurele maatregel om onze dorpskom droog te houden.

Voor het bestuur blijft wateropvang en -opslag een prioritair beleidspunt. Aanleg van grachten, wadi’s, ontharding, groendaken en hergebruik van regenwater staan mee vooraan op de beleidskaart. Deze operatie kan maar ten volle lukken als ook de burgers mee instappen in het verhaal van ontharding, groendaken en maximaal hergebruik van regenwater.

Lees hier het bericht van Pidpa: https://www.pidpa.be/nieuws/jarenlange-inzet-beloond

app nieuws, Laatste nieuws Al het afvalwater van de gemeente wordt vanaf nu gezuiverd!