Op de gemeenteraad van 22 december werd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 goedgekeurd. Meerdere grote investeringen staan gepland met een zeer sterk accent op verduurzaming. Zo is er de herstructurering van de Fabiolalaan, de heraanleg van de Wullebeekstraat, de vernieuwing van de Clement Bolsenswijk en de vergroening van de Poortstraat.

Ongeveer 1,5 ha wordt hierdoor onthard en vergroend. Projecten zoals het voedselbos, het Berrenheibos, de nieuwe locatie voor Chiro Schelle, het geboortebos en aanplantingen langs diverse wegen zorgen voor een verdere aanzienlijke groenuitbreiding.

Het bestuur zet verder in op de bouw van een nieuw, uitgebreid sportcomplex met een geraamde kostprijs van 8 miljoen euro waarvan 1 miljoen wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. Daarnaast wordt werk gemaakt van een nieuwe ontmoetingsruimte met een luik voor de gemeentelijke administratie en een luik voor culturele activiteiten.

In GBS De Klim wordt geïnvesteerd in nieuw sanitair, de plaatsing van een warmtepomp en vergroening van de speelplaatsen waar zonnepanelen als zonnescherm worden aangebracht. De openbare verlichting wordt verder omgeschakeld naar ledlampen. Eind 2023 zal het energieverbruik meer dan gehalveerd zijn. Er wordt voor meer dan 2,5 miljoen, waarvan 1 miljoen gesubsidieerd, geïnvesteerd in nieuwe fietsverbindingen.

Het is de uitdaging om deze projecten te realiseren zonder belastingverhoging. De voorbije jaren daalde de personenbelasting van 6,5% tot 6%. Deze aanslagvoet staat in het rijtje bij de laagste percentages van Vlaanderen en blijft behouden. Ook de onroerende voorheffing wijzigt niet. Na ongeveer 20 jaar gaan we wel opnieuw leningen aan.

Laatste nieuws Belastingen blijven ongewijzigd en grote investeringen met duurzaamheid als rode draad