Donderdag 7 mei start een erkende firma met de preventieve bestrijding van de larven van de eikenprocessierups. De rupsen zitten nog in een larvenstadium en veroorzaken nog geen hinder met hun brandhaartjes. Toch halen we op plaatsen met veel wandelaars en fietsers de beestjes alvast weg. Hiervoor gebruiken we geen biociden. De larven worden ofwel manueel verwijderd ofwel worden ze weggezogen. Op plaatsen met nesten hingen we al preventief een waarschuwingslint.

Daarnaast zetten we in op een natuurlijke bestrijding van de rupsen. Dit doen we door het ophangen van nestkastjes op knelpuntplaatsen. Zo geven we een broedplaats aan mezen die ze als natuurlijke vijand van de rupsen opeten. Ook maaien we op bepaalde plaatsen het gras minder frequent zodat de natuurlijke belagers van de processierups, zoals de sluipvliegen en –wespen, voldoende kans krijgen zich te nestelen en te voeden.

De komende jaren volgt de provincie op of ingezaaide bermen en aanplantingen een positief effect hebben op het aantal nuttige sluipwespen en-vliegen. Ook het ophangen van nestkastjes is een actie die pas op langere termijn een effect heeft.

Wanneer de rupsen op privégrond zitten, sta jij als eigenaar van de grond in voor de bestrijding. Je kan hiervoor een gespecialiseerde aannemer contacteren, maar doe dit enkel wanneer de rupsen effectief hinder veroorzaken. Het preventief kappen van eikenbomen is verboden.

Lees de veelgestelde vragen over de eikenprocessie-rups na op de website van de provincie Antwerpen: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups.html

Info: milieu@schelle.be

Laatste nieuws Bestrijding eikenprocessierups