Adviesraden


Jeugdraad

Kerntaken
– gevraagd en ongevraagd advies verlenen inzake sport/jeugd aan de beleidmakers
– belangenbehartiging, waaronder onderlinge advisering en onderlinge steun op allerlei gebied

Randtaken
– beleidsvoorbereiding
– ondersteunen verenigingen
– informatieverstrekking
– organiseren, enkel uitvoerende taken die passen binnen de doelstellingen van de jeugdraad
– intermediair zijn tussen gemeente en verenigingen

Samenstelling
De jeugdraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering.
In de algemene vergadering mogen alle jeugdverenigingen, onderwijsinstellingen en deskundigen/geïnteresseerden inzake jeugd zetelen.
Uit deze algemene vergadering wordt het dagelijks bestuur gekozen. Zij komen ongeveer elke maand 1 keer samen.

Voorzitter: Imke Peeters
Ondervoorzitter: Felix Rabou
Penningmeester: Stijn Van Hoofstat
Schepen: Pieter Smits

De schepen woont de vergaderingen bij als niet-stemgerechtigd lid. Door hun aanwezigheid kunnen vragen vanuit verenigingen aan het bestuur vaak onmiddellijk worden beantwoord of toegelicht.

Interesse om ook in de jeugdraad te zetelen?
Neem contact op met de dienst vrije tijd: vrijetijd@schelle.be – tel. 03 870 35 21

Bestuur & beleid Adviesraden Jeugdraad