Adviesraden


Lokale ondernemersraad (LOR)

De ondernemersraad is een erkende gemeentelijke adviesraad. De raad is autonoom en gericht op het beleid voor lokale economie.
De raad beraadslaagt en brengt advies uit over zaken die verband houden met de activiteiten en belangen van zelfstandige ondernemers, ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep.
Verder wil deze raad door overleg, samenwerking en informatie de lokale economie coördineren en bevorderen.

De lokale ondernemersraad is samengesteld uit de zelfstandige ondernemers uit Schelle.

Schepen van lokale economie: Axel Boen – axel.boen@gmail.com – 0475 25 15 55
Info: communicatie- en infodienst – info@schelle.be – tel. 03 871 98 28

Bestuur & beleid Adviesraden Lokale ondernemingsraad