Adviesraden


Mondiale raad

De Mondiale raad is een door de gemeente opgerichte en erkende adviesraad.
Doelstellingen van deze adviesraad:
– Schellenaren bewustmaken van de groeiende kloof tussen rijk en arm in de wereld
– daadwerkelijk deze kloof mee te helpen verkleinen en om een grotere rechtvaardigheid tot stand te brengen
– aandacht besteden aan een zo duurzaaam mogelijk beleid. Een duurzaam beleid heeft een generatie- en grensoverschrijdende dimensie. De Mondiale raad bevordert de duurzaamheidsgedachte.

Voorzitter: Miel Van de Weyer – miel.vandeweyer@gmail.com
Schepen van Noord-Zuid samenwerking: Vera Goris – veragoris@skynet.be

Statuten Mondiale raad

Bestuur & beleid Adviesraden Mondiale raad