Adviesraden


Sportraad

Kerntaken:
– gevraagd en ongevraagd advies verlenen inzake sport/jeugd aan de beleidmakers
– belangenbehartiging, waaronder onderlinge advisering en onderlinge steun op allerlei gebied

Randtaken:
– beleidsvoorbereiding
– ondersteunen verenigingen
– informatieverstrekking
– organiseren, enkel uitvoerende taken die passen binnen de doelstellingen van de sport- of jeugdraad
– intermediair zijn tussen gemeente en verenigingen

Samenstelling:
De sportraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering.
In de algemene vergadering mogen alle sportverenigingen, onderwijsinstellingen en deskundigen/geïnteresseerden inzake sport zetelen.
Uit deze algemene vergadering wordt het dagelijks bestuur gekozen. Zij komen ongeveer elke maand 1 keer samen.

Voorzitter: Walter Van Linden
Secretaris: Andy Vanheel
Schepen: Geert Rottiers
De schepen woont de vergaderingen bij als niet-stemgerechtigd lid. Door hun aanwezigheid kunnen vragen vanuit verenigingen aan het bestuur vaak onmiddellijk worden beantwoord of toegelicht.

Interesse om ook in de sportraad te zetelen?
Neem contact op met de dienst vrije tijd: vrijetijd@schelle.be – tel. 03 870 35 21

 

Bestuur & beleid Adviesraden Sportraad