Burgemeester en schepencollege


Geert Rottiers, eerste schepen
Mercatorplaats 6, 2627 Schelle
Tel. 0474 20 21 01 – fax 03 870 36 05
Zitdag: na afspraak
Geert.rottiers@gmail.com

Bevoegdheden
– Sport
– Feestelijkheden
– Ruimtelijke ordening en wonen
– ICT
– Mobiliteit
– Dierenwelzijn

Vera Goris, tweede schepen
Fabiolalaan 18, 2627 Schelle
Tel. 0475 35 94 65 – fax 03 870 36 05
Zitdag: na afspraak
veragoris@skynet.be

Bevoegdheden
– Financiën
– Onderwijs
– Buitenschoolse kinderopvang
– Jeugd
– Ivebica (bibliotheek, academie, cultuur)
– Noord-Zuidbeleid

Karl Van Hoofstat, derde schepen
Steenwinkelstraat 399, 2627 Schelle
Tel. 0495 77 28 13 – fax 03 870 36 05
Zitdag: na afspraak
karlvanhoofstat@telenet.be

Bevoegdheden
– Openbare werken
– Privaat patrimonium
– Trage wegen
– Dorpskernherwaardering

 

Axel Boen, vierde schepen
Provinciale Steenweg 72, 2627 Schelle
Tel. 0475 25 15 55 – fax 03 870 36 05
Zitdag: na afspraak
axel.boen@gmail.com

Bevoegdheden:
– Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
– Welzijnsbevinden (LOGO) en sociaal beleid
– Senioren
– Assistentiewoningen
– Toerisme
– Landbouw
– Lokale economie, markten en detailhandel
– Electrabelsite

Bestuur & beleid Burgemeester & schepencollege College