Burgemeester en schepencollege


Geert Rottiers, eerste schepen
Mercatorplaats 6, 2627 Schelle
Tel. 0474 20 21 01
geert.rottiers@gmail.com
Zitdag: na afspraak

Bevoegdheden
– Sport en recreatie
– Mobiliteit
– Dierenwelzijn
– Woonbeleid
– Openbare werken

 

Vera Goris, tweede schepen
Fabiolalaan 18, 2627 Schelle
Tel. 0475 35 94 65
veragoris@skynet.be
Zitdag: na afspraak

Bevoegdheden
– Financiën
– Onderwijs
– Buitenschoolse kinderopvang
– Cultuur
– Erfgoed
– Mondiale raad
– Burgerparticipatie
– Organisatiebeheersing
– ICT en digitalisering

Pieter Smits, derde schepenPieter Smits
Interescautlaan 45
pietersmits1@msn.com
Tel. 0479 30 09 62
Zitdag: na afspraak

Bevoegdheden
– Jeugdbeleid
– Juridische zaken
– Europese zaken
– Intergemeentelijke samenwerking
– Dorpskernherwaardering (Dorpshart)
– Privaat Patrimoniumbeheer
– Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen (BGO’s) + Algemeen beleidsplan.
– Duurzaamheid, burgerenergiecoöperatie, warmtezoneringsplannen en adviescomité Energiek Huis
– Volkstuin + Voedseldorp

 

Axel Boen, vierde schepen
Provinciale Steenweg 72, 2627 Schelle
Tel. 0475 25 15 55
axel.boen@gmail.com
Zitdag: na afspraak

Bevoegdheden:
– Voorzitter Bijzonder Comité voor Sociale Bijstand
– Seniorenbeleid en assistentiewoningen
– Gezondheidsbeleid en Sociaal beleid
– Electrabelsite
– Lokale economie (detailhandel en KMO) 
– Markten
– Feestelijkheden
– Toerisme
– Landbouw en stadslandbouw

Bestuur & beleid Burgemeester & schepencollege College