Ereburgers

De titel ‘Ereburger van de gemeente Schelle’ wordt verleend door de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

Wie kan de titel ‘ereburger’ krijgen?

  • personen die in Schelle wonen of er gewoond hebben en die een uitzonderlijke verdienste hebben
  • personen die zich op cultureel, sociaal, sportief, maatschappelijk, politiek of wetenschappelijk vlak bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de plaatselijke/ruimere gemeenschap

Titel ereburger van gemeente Schelle werd toegekend op de gemeenteraad van:

– 25 februari 2021 aan:
* Leon Crevals, voor zijn jarenlang engagement voor sportbeoefening in het algemeen via de sportraad en de coördinatie van volleybal in Schelle;
* Urbain Henderickx, voor zijn pionierswerk op het vlak van vernieuwde huisvesting, begeleiding van andersvaliden en begeleid wonen in Schelle en ver daarbuiten;
* Walter Van Linden, voor zijn jarenlange inzet voor de Schelse sport als stichter en bezieler van de turnkring Creativa en zijn jarenlange inzet voor de leiding van de sportraad;
* Frans Meert, voor zijn jarenlange inzet voor de Schelse sport als bezieler van Schelle BBC;
* Marcel Van de Voorde, voor zijn bijzondere prestaties in de academische en wetenschappelijke wereld op internationaal niveau;
* Lotte Kopecky, voor haar verdienstelijke sportieve prestaties in de verschillende takken van de wielersport en haar daarbij behaalde titels.

Eerder bekroonde ereburgers:
– 30 december 2013: Andries Gerda
– 21 november 2007: Wouters Marga
– 26 oktober 2006: Merckx Eddy
– 25 augustus 1998: Mees Marcel

Bestuur & beleid Gemeenteraad Ereburgers