De gemeentebesturen van Schelle, Hemiksem en Aartselaar gingen in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over de bijsturingen voor de lichtenregeling op de A12. De lichtenregeling zorgt voor een veiliger kruispunt maar ook voor lange files en wachttijden in de zijstraten. Op het overleg stelde het agentschap verschillende scenario’s voor om het verkeer vlotter te krijgen.

Als gemeente drongen we er op aan om vooral zo snel mogelijk met de eerste verbeteringen te komen. Het agentschap garandeerde ons dat de eerste aanpassingen zo snel mogelijk uitgevoerd worden, namelijk in de eerste week van de paasvakantie.

Wat houden die aanpassingen in?
Het verkeer op de A12 zal tijdens de spits een beetje minder lang groen krijgen. De zijstraten krijgen in ruil langer groen.
Buiten de spitsuren zal de groentijd voor de zijstraten nog verder verlengen omdat er dan minder groen nodig is op de A12. Dit zou het fileleed zeker al moeten verzachten.

Toch benadrukt AWV dat men rekening moet houden met langere wachttijden dan voor de nieuwe lichtenregeling. Een veiliger geregeld verkeer vraagt immers meer tijd.
AWV garandeerde ons dat ook de komende maanden nog verder naar optimalisaties wordt gezocht om het verkeer vlotter te laten verlopen.

Oversteek fietsers en voetgangers
Voor de oversteek van fietsers en voetgangers is het vooral belangrijk dat op de drukknoppen gedrukt wordt om langer groen te krijgen. Dat laat toe om op de oversteekplaatsen aan de noordkant van ieder kruispunt in één tijd over te steken. Aan de zuidkant van ieder kruispunt laat dit toe om over te steken tot de brede middenberm en daar veilig te wachten tot de volgende groentijd.

Laatste nieuws Bijsturing lichtenregeling A12