Verruiming treinaanbod vanaf 10 december 

Vanaf 10 december rijdt er op weekdagen elk half uur in beide richtingen een trein tussen Antwerpen-Centraal en Puurs. In het weekend kan je elk uur een trein nemen in Schelle. De gemeente Schelle is blij met deze verruiming omdat het de mobiliteit van onze inwoners en bezoekers op een duurzame wijze vergroot!


Afkondiging 

Het college van burgemeester en schepenen deelt mede aan het publiek dat budgetwijziging nr. 2/2017 goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 23 november 2017, ter inzage ligt van het publiek, alle werkdagen van 27 november tot en met 1 december telkens van 9 tot 12 uur.


Gemeentebelastingen: bewijs van afkondiging 

De burgemeester van de gemeente Schelle bevestigt dat, overeenkomstig het gemeentedecreet, de verordening betreffende het hierna vermelde belastingsreglement:

- Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen 2017 - 2019

- Opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare panden 2018 - 2019

Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 23 november 2017 werd afgekondigd op de website van de gemeente op 06-12-2017


Duurzaamheidsambtenaar B1-B3 en administratief medewerker milieu C1-C3 (contractueel / voltijds) 

De gemeente Schelle zoekt één medewerker voor de invulling van twee deeltijdse contracten. Als duurzaamheidsambtenaar ben je medeverantwoordelijk voor de correcte uitvoering en de taakstellingen zoals beschreven in het gemeentelijk duurzaamheidsplan, het milieubeleidsplan en het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. Je zorgt voor de toepassing van voormelde (duurzame) milieuplanning en draagt bij tot de praktische integratie van milieu en duurzaamheidsaspecten in de dagelijkse werking van alle gemeentelijke diensten.

Als administratief medewerker milieu sta je in voor de algemene administratie, voorbereiding en uitvoering van een aantal projecten ter ondersteuning van de milieuambtenaar en jouw bijkomende job als duurzaamheidsambtenaar.

Verwacht:

Biedt:

Hoe solliciteren:

Uw kandidatuur moet uiterlijk 20.12.2017 toekomen per post t.a.v. het schepencollege, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle of via email op secretariaat@schelle.be.
Bovendien moet uw kandidatuur vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma.


INFORMATIE WERKEN STEENWINKELSTRAAT 

Klik hier