Het coronavirus vond ook zijn weg naar WoonZorgCentrum Familiehof in Schelle. De directie van WZC Familiehof en de Eerstelijnszone volgen, in overleg met het gemeentebestuur, deze situatie van nabij op. De nodige maatregelen worden getroffen. Alle bewoners en medewerkers worden medisch opgevolgd. De familieleden van bewoners krijgen verdere informatie vanuit WZC Familiehof.

Wij hopen op een spoedig herstel van alle zieken.
Tegelijk sporen we iedereen nogmaals aan om de bestaande veiligheidsregels na te leven.
Voor uzelf, zowel als voor de ander.

Laatste nieuws Coronabesmettingen in WZC Familiehof