Huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen naar een uitzonderlijke consultatiefaciliteit van AZ Rivierenland op de campussen van Rumst en Bornem. Dit doen ze als ze inschatten dat een telefonisch consult voor een mogelijk besmette COVID 19-patiënt onvoldoende is.

Op deze manier willen AZ Rivierenland en de gemeenten aan de huisartsen van de regio extra zorg aan lokale inwoners bieden én de druk op de spoedgevallendiensten verminderen. We vermijden ook dat mogelijke COVID 19-patiënten zich fysiek verplaatsen naar wachtzalen van huisartsen en daar anderen besmetten.

Wat moet je doen bij ziektesymptomen (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden)?
1. Neem telefonisch contact op met je huisarts. Ga niet naar de wachtzaal. Ga ook niet op eigen initiatief naar de consultatieruimte aan het ziekenhuis, je kan er enkel terecht na afspraak. Ga enkel naar spoed wanneer je dringend medische hulp nodig hebt.

2. Jouw huisarts bepaalt of een consultatie nodig is en maakt indien nodig voor jou een afspraak in de tijdelijke consultatieruimte. Jouw huisarts zal je de nodige richtlijnen geven.

3. Indien je een ziekteattest nodig hebt, spreek je af met jouw huisdokter hoe je dit kan bekomen (per post, digitaal, laten ophalen door een gezond persoon). Door de crisis mogen huisartsen uitzonderlijk een ziekteattest bezorgen aan patiënten na een telefonisch contact.

Laatste nieuws Doorverwijzing door huisarts naar ziekenhuis Rumst