hoofding schelle

Voltijdse begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang met administratieve ondersteuning  

Het gemeentebestuur van Schelle zal overgaan tot de aanwerving van een voltijdse begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang met administratieve ondersteuning D1-D3 (contract bepaalde duur).
U zal instaan voor het opvangen van kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor- en naschools en op vakantiedagen en u wordt ingeschakeld in de administratie.

Begeleidende taken
- begeleiden van kinderen van en naar school
- onthalen en opvangen van kinderen
- planning en voorbereiding van creatieve en speelse activiteiten
- onderhouden van goede contacten met ouders

Administratieve taken
- zorgen voor een correcte notering van reserveringen en annulaties
- telefoon beantwoorden en boodschappen noteren
- inschrijvingen/onthaal nieuwe kinderen
- geeftt informatie aan de ouders i.v.m. de opvang en vraagt administratief noodzakelijke documenten bij hen op
- signaleert en volgt defecten en problemen i.v.m. de infrastructuur op
- controle van geleverd materiaal
- verslaggeving van teamvergaderingen
- boodschappen doen
- praktische organisatie van opendeurdagen ed.

Kennis en ervaring
- goede kennis van de leefwereld en de ontwikkeling van het kind
- basiskennis EHBO en voedingsleer
- goede kennis van administratieve vaardigheden

Voorwaarden
- diploma lager secundair onderwijs
- minimumleeftijd: 18 jaar
- in het bezit zijn van een attest van Kind & Gezin

Biedt
- contract bepaalde duur – voltijds (38/38)
- maaltijdcheques van 8 euro
- fietsvergoeding

Hoe solliciteren
Uw kandidatuur moet uiterlijk 01.03.2018 toekomen t.a.v. het schepencollege, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle of per mail naar secretariaat@schelle.be. Bovendien moet uw kandidatuur vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae en de gevraagde diploma’s/ attesten.


Halftijds bibliotheek-assistent 

Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs werft een halftijds bibliotheek-assistent aan 19/38 - niveau C - met contract onbepaalde duur.

Functie-inhoud
Administratieve taken: behandeling van intergemeentelijk bibliothecair leenverkeer, tijdschriftenadministratie, …
uitvoerende taken: ingeschakeld worden in het geheel van bibliotheekactiviteiten: verwerking van de collectie, publieke dienstverlening (permanentie aan de balie), scholenwerking, Jeugdboekenmaand, ….
Deze opsomming is niet limitatief.

Profiel
- ervaring in een administratieve functie strekt tot aanbeveling
- bereid tot avond- en zaterdagdienst (occasioneel op zondag), permanentie op de biblocatie in Hemiksem en Niel
- diploma van hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld diploma
- toegepaste kennis van de meest gangbare informaticaprogramma’s (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook en Internet Explorer).
- akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek of een getuigschrift van de initiatie in de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde strekt tot aanbeveling
- Belg zijn of de nationaliteit van één der landen van de Europese Unie bezitten
- perfect Nederlandstalig zijn, zowel mondeling als schriftelijk
- slagen in een vergelijkende sollicitatieproef
- getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen, rijbewijs B
- lichamelijk geschikt zijn

Biedt
-
een halftijdse betrekking prestatiebreuk 19/38 op C-niveau
- maandloon op C-niveau, min. bruto maandwedde 944,77 EUR
- maaltijdcheques van 8 euro, vergoeding woon-werkverkeer

Solliciteren
De kandidaturen, vergezeld van een CV en een afschrift van het diploma, dienen gericht te worden aan IVEBICA, t.a.v. mevrouw Inge Cornelis, postadres Heuvelstraat 111 – 117, 2620 Hemiksem of via e-mail examen@ivebic.be uiterlijk op 19 februari 2018.

De schriftelijke proef vindt plaats op 8/3/2018 en de mondelinge proef op 15/3/2018.
Voor meer inlichtingen: 03 288 27 40


- Vacature trage wegen

- Vacatures bij Pidpa