In november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld in en rond België. Om ons pluimvee te beschermen tegen deze zeer besmettelijke en dodelijke ziekte, heeft minister van Landbouw David Clarinval verschillende maatregelen getroffen. Het FAVV volgt de situatie in en rond België op de voet op en stelt momenteel een gunstige evolutie van de sanitaire toestand in ons land vast. Minister van Landbouw David Clarinval heeft bijgevolg, op advies van het FAVV, een plan goedgekeurd om de maatregelen stap per stap te versoepelen. Uiteraard op voorwaarde dat de situatie in de juiste richting blijft evolueren.

Vanaf dinsdag 6 april is het daarom niet meer verplicht voor particulieren om hun pluimvee en vogels op te hokken. Waakzaamheid blijft echter nodig: het virus circuleert mogelijks nog steeds in België, maar het risico op besmetting is laag genoeg om deze eerste stap te zetten. Ondanks het opheffen van ophokplicht, zijn particuliere houders daarom nog wel steeds verplicht om hun dieren binnen te voederen zodat wilde vogels niet door voedsel naar de ren gelokt worden.

Lees hier het persbericht

app nieuws, Laatste nieuws Geen ophokplicht pluimvee en vogels meer