Het bestuur werkt aan een nieuw gemeentelijk meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025. Om dit plan vorm te geven trekt Schelle de kaart van burgerparticipatie en wordt ingezet op het betrekken van de inwoners bij de beleidskeuzes.

We kozen daarbij voor een samenwerking met Onderzoeksbureau Public Minds. Zij namen een aselecte steekproef van 1400 mensen uit de ongeveer 7000 inwoners vanaf 16 jaar. Deze geselecteerden ontvangen rond 6 juni een vragenlijst in hun brievenbus. Daarin peilen we naar de mening en adviezen over heel wat thema’s die onze gemeente aanbelangen. Op de brief staat ook een persoonlijke code waarmee men de vragen online kan invullen. Het beantwoorden neemt een klein kwartier in beslag.

Door het trekken van een aselecte steekproef uit onze bevolking, hebben we garantie op representativiteit naar onder ander leeftijd en geslacht bij de verwerking van de antwoorden. Door het persoonlijk aanschrijven en de mogelijkheid om de bevraging op papier of online in te vullen, heeft elke geselecteerde de kans om de vragen in te vullen op de manier die best bij hem of haar past.

We hopen op een grote respons van onze inwoners die een enquête in de bus krijgen. Zij hebben een belangrijke stem in de keuzes die we als gemeente de komende jaren gaan maken.

De geselecteerden kunnen de bevraging invullen tot 1 juli 2019. In de zomer verwerkt en analyseert Public Minds alle antwoorden.
De resultaten van de enquête neemt het bestuur vervolgens mee in de opmaak van het nieuwe meerjarenplan dat in het najaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Laatste nieuws Gemeente lanceert bevraging bij 1400 inwoners