In maart staat het gemeentehuis in blauw LED-licht van 6 tot 8 uur en van 18.30 uur tot middernacht. Hiermee zet het bestuur de ‘maand van de darmkanker’ in de kijker en spoort mensen aan om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

In 2018 nam Schelle als pilootgemeente het voortouw om de leeftijdsgrens voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker te verlagen naar de 50 tot en met 54-jarigen. Schepen Axel Boen: ‘De Europese richtlijn adviseert om vanaf 50 jaar tweejaarlijks een stoelgangtest dikkedarmkanker uit te voeren. Vlaanderen organiseerde in 2018 een bevolkingsonderzoek vanaf 55 jaar.’

Budget voor preventie
‘Als gemeente zetten we graag in op preventie,’ beklemtoont schepen Axel Boen. ‘Daarom maakten we in 2018 en 2019 zelf budget vrij om dit bevolkingsonderzoek voor onze inwoners uit te breiden met een verlaging van de leeftijdsgrens naar 50 jaar.

Na ons pilootproject verlaagde Vlaanderen elk jaar de leeftijdsgrens om de Europese richtlijnen tegemoet te komen. Vanaf januari 2020 nodigt men vanaf 50 jaar uit. Als lokaal bestuur zijn we blij dat Vlaanderen ons pilootproject doortrok naar alle gemeenten.’

Deelname aan het onderzoek
De cijfers van 2018 voor Schelle tonen een dekkingsgraad van 70,7% bij de mannen en vrouwen binnen de doelgroep die zich preventief liet onderzoeken. Dit is hoger dan het gemiddelde voor de provincie Antwerpen (65 %).

De responsgraad op de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek lag op 47,9% (cijfer voor inwoners van 53 t.e.m. 74 jaar). Daarmee scoren we lager dan de gemiddelde deelname in onze provincie (52,3%).

De groep 50-51-52 jarigen die al in Schelle werden uitgenodigd, nog voordat de overige 50-52-jarigen in Vlaanderen konden deelnemen, namen minder deel dan verwacht: respectievelijk 39,1%, 36,5% en 41%.

Voortijdig opsporen
‘Ook in 2020 blijven we het bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker onder de aandacht brengen. Want het is belangrijk dat de responsgraad bij de Schellenaar op dit onderzoek nog meer stijgt. Dus doe gewoon thuis deze eenvoudige en gratis test die in je brievenbus valt. Elke persoon waarbij we dikkedarmkanker voortijdig kunnen opsporen is een winst voor de gezondheid van onze inwoners,’ besluit schepen Axel Boen.

Vzw Stop Darmkanker blij met initiatief Schelle
Tien jaar geleden startte de vzw Stop Darmkanker als actiegroep. Initiatiefnemer dokter Luc Colemont: ‘Tijd om even terug te blikken in het verleden, maar vooral tijd om in de toekomst te kijken. Er is nog veel werk aan de winkel. Per dag 5 begrafenissen in Vlaanderen door een ziekte die vroegtijdig kan worden opgespoord is nog steeds veel te veel. Informatie en voorlichting geven blijven onze kerntaken.

We kunnen alleen maar toejuichen dat de gemeente Schelle opnieuw letterlijk en figuurlijk de internationale darmkankermaand in de blauwe spotlights zet. De gemeente mag er ook trots op zijn dat het de eerste gemeente in Vlaanderen was waar het bevolkingsonderzoek werd uitgebreid naar 50 jaar. In 2020 is dit nu in heel het Vlaanderen een feit.

We blijven steeds op dezelfde nagel kloppen: Doe.De.Test! Jammer genoeg deed in Vlaanderen in 2018 nog maar 51,5% mee, dat moet en kan beter! Als Nederland 73% haalt, moet dat bij ons ook mogelijk zijn. En geef nu toe, de test is poepsimpel! Voor meer informatie kan je terecht op onze website en onze sociale mediakanalen.’

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
– bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur
– stuur een mail naar info@bevolkingsonderzoek.be
– surf naar https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/
– vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts

Wanneer mag je een uitnodiging verwachten?
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep 50 tot en met 74 jaar behoort en het twee jaar geleden is dat je een stoelgangstaal liet onderzoeken.

Je kan dat eenvoudig nakijken op:
www.myhealthviewer.be
www.mijngezondheid.be
www.cozo.be
Daar vind je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatieschema. Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart of de app ‘itsme’.

Laatste nieuws Gemeentehuis blauw verlicht tijdens maand darmkanker