UPDATE gemeente Hemiksem 8/7 – 11.30 uur

Pidpa laat definitief weten dat het leidingwater op de avond van de brand niet vervuild is geraakt. Alle genomen stalen blijken negatief te zijn.

UPDATE gemeente Hemiksem 7/7 – 11 uur

De onafhankelijke adviseur/deskundige asbest heeft na erg grondig onderzoek vastgesteld dat de verspreiding van asbestpartikeltjes op privéterrein beperkt is gebleven tot twee percelen in de Adolf Vervlietlaan en vier percelen in de Rupske Lauwerslaan. De waterputten langs vijf woningen in de Adolf Vervlietlaan worden verder nagezien. De bewoners/eigenaars van de betreffende percelen werden reeds op de hoogte gebracht, persoonlijk door de afhankelijke adviseur – deskundige asbest of via familie/buren. Er is meegedeeld hoe de opruiming van de asbestpartikeltjes op de privéterreinen zal verlopen. Het lokaal bestuur heeft inmiddels al een opruimfirma de opdracht gegeven om per perceel de nodige actie te ondernemen. De algemene voorzorgsmaatregelen worden opgeheven. Inwoners van de betreffende wijk kunnen weer hun tuin betreden en hun kinderen er laten ravotten. De mensen die alsnog specifieke voorzorgsmaatregelen in acht dienen te nemen, zijn hiervan op de hoogte.

UPDATE gemeente Hemiksem 6/7 – 10 uur
De brandweer informeert ons dat er enkel in één luifel van het houtverwerkingsbedrijf asbest is aangetroffen. Een onafhankelijke adviseur zal vandaag verder onderzoek doen naar de mogelijke verspreiding van asbestpartikels in de wijk Adolf Vervlietlaan-Rupske Lauwerslaan-Jos De Hondtlaan en aangrenzende delen van de Sint-Bernardsesteenweg. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld voor de opruiming van asbestpartikels in voor- en achtertuinen, in dakgoten, op opritten en op zonnepanelen. Intussen blijven we inwoners van de wijk aanraden om contact met deze stukken privéterrein te vermijden. Ramen en deuren mogen uiteraard wel geopend worden. De reiniging van asbestpartikels op het plaatselijke openbaar domein wordt vandaag verdergezet. Inwoners van de wijk werden hierover reeds per brief ingelicht.

Update gemeente Schelle 6/7 – 9.30 uur

– Er was zondagavond 1 melding van bruin leidingwater uit de kraan. Deze melding werd doorgegeven aan Pidpa. Zij namen stalen leidingwater in de Sint-Bernardsesteenweg, Depotstraat en Fabiolalaan. Na analyse werd gemeld dat er GEEN colibacterie werd gevonden. Dit betekent zeer waarschijnlijk dat er geen vervuiling is. De stalen worden voor de zekerheid nog verder geanalyseerd.

De bruine kleur is het gevolg van de plotse grote afname van leidingwater voor de bluswerken. Onschadelijke residupartikels in de leidingen zijn zo losgekomen en deden een beperkt deel van het leidingwater bruin kleuren. Door het water even te laten lopen verdwijnen deze partikels.

Sinds 10 jaar zijn er strenge regels voor de brandweer rond gescheiden gebruik van bluswater. Deze regels werden zondag en maandag ook toegepast.

– Van de brandweer ontvingen we de info dat er enkel in één luifel van het bedrijf asbest zat. Er werd een perimeter rondom het bedrijf vastgesteld waarbinnen er asbestmetingen werden uitgevoerd. Na de metingen werd geoordeeld dat de omliggende huizen door een gespecialiseerde asbestverwijderaar moeten opgekuist worden. Deze opkuis werd ook al opgestart.

We danken alle hulpverleners van harte voor hun inzet!

Update maandag 4/7 13.45u: de weg is terug vrijgegeven tussen Hemiksem en Schelle voor alle verkeer.

UPDATE maandag 4/7 – 8.40: de markt kan plaatsvinden op het kerkplein. De marktkramers kunnen hun kramen met wat vertraging opbouwen. De brand is geblust en de brandslangen worden zo snel mogelijk opgeruimd. Dit kan nog tot de middag duren waardoor het verkeer tussen de kerk van Schelle en Abdijstraat Hemiksem omgeleid blijft via de A12. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.

Zondag op maandag 2 uur: Door de nablussingswerken blijft de Sint-Bernardsesteenweg/Fabiolalaan tussen de kerk van Schelle en de Abdijstraat (Hemiksem) afgesloten. Ten vroegste maandagnamiddag 4/7 zal de afsluiting opgeheven kunnen worden. Er is een omleiding voorzien via de A12. Ook De Lijn is op de hoogte. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.

Er liggen grote brandslangen voor extra watertoevoer vanuit de Schelde via de Fabiolalaan en Parklaan. Daardoor is het kerkplein afgesloten voor wagens. We bekijken of we de markt kunnen verplaatsen naar de parking van de sporthal. De wagens die geparkeerd stonden op het kerkplein kunnen niet wegrijden tot de brandslang kan opgeruimd worden.

Laatste nieuws Gevolgen brand in Hemiksem