hoofding schelle

Dat heet dan gelukkig zijn... 

Eind 2016 gebeurde er een welzijnsonderzoek in 161 lagere scholen van de provincie Antwerpen, waaraan bijna 14.000 kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar deelnamen. De resultaten geven ons een antwoord op onder andere volgende vragen:

Hoe denken en voelen kinderen over naar school gaan, vrije tijd, pesten, zakgeld, nachtrust, computers, internet, Facebook, tv, games, gsm, frisdranken, snoep, fruit, tabak en alcohol,…
Wat zijn hun gewoonten, maar vooral: zijn ze gelukkig en wat maakt hen gelukkig?

In onze gemeente namen de beide scholen deel met in totaal 284 leerlingen. Wij zijn verheugd om u de specifieke resultaten van onze gemeente te kunnen voorstellen.

In bijlage kan u de resultaten terugvinden.