Vanaf schooljaar 2020-2021 werken de kleuter- en lagere scholen van Schelle, Hemiksem en Niel met één centraal aanmeldsysteem voor het inschrijven van kinderen geboren in 2018.

In de brochure vind je alle info over de te volgen werkwijze.
Klik hier voor de brochure.

Op maandag 17 februari 2020 om 19.30 uur is er een infovergadering in het gemeentehuis van Schelle.
De brochure wordt bezorgd aan alle ouders van een zoon of dochter geboren in 2018.

Laatste nieuws Inschrijvingen nieuwe leerlingen schooljaar 2020-2021