Oproep stormschade zondag 10 maart 2019

Het Rampenfonds vraagt aan elke gemeente om een voorlopig overzicht op te maken van de schade veroorzaakt door de hevige storm van 10 maart 2019. Op basis van dit overzicht oordeelt het Rampenfonds of de storm als ramp erkend wordt.

Als het Rampenfonds de storm als ramp erkent, kunnen slachtoffers een deel van hun schade vergoed krijgen via het Rampenfonds. Je dient dan een volledig schadedossier in bij het Rampenfonds. Hun tussenkomst is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis ‘eenvoudige risico’s’.

In een eerste fase inventariseert de gemeente alle schadegevallen.
Geef jouw stormschade voor 6/5 door aan milieu@schelle.be – tel. 03 871 98 52.
Vermeld je contactgegevens, welke soort schade je leed en een raming van de kostprijs.

Laatste nieuws Inventaris stormschade 10 maart 2019