De provincie brengt de verspreiding van de eikenprocessierupsen in kaart en coördineert de bestrijding in samenwerking met de gemeenten. Op het openbaar domein van Schelle wordt op getroffen (gekende) bomen een bordje gehangen met de waarschuwing ‘opgelet eikenprocessierupsen, vermijd contact’.

Blijf zoveel mogelijk bij de rupsen uit de buurt. Wie toch last ondervindt, kan de huid of ogen uitspoelen met water of de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Bij ernstige klachten moet de huisarts geraadpleegd worden.

De provincie roept op om nesten te melden. Dit kan via de website van de provincie Antwerpen (zoekterm ‘eikenprocessierups’). Je kan er rupsen melden op een kaart of via een app.

Aannemers, verantwoordelijk voor de bestrijding, kunnen de vraag niet meer volgen. De provincie deed daarom een oproep bij de civiele bescherming om gemeenten bij te staan bij de bestrijding van rupsen op openbare domeinen, mits er een directe bedreiging is voor burgers. Het gaat dan bijvoorbeeld over bomen in de buurt van een schoolpoort of speelplaats.

De provincie streeft naar de meest ecologische manier van bestrijding, waarbij de impact tot een minimum beperkt wordt en de biodiversiteit behouden blijft. We willen ze vooral beheersen op plaatsen waar ze overlast veroorzaken voor burgers.

Tips en informatie op www.eikenprocessierups.be
Ook bij de milieudienst van Schelle kan je nesten melden of meer info krijgen: milieu@schelle.be

Laatste nieuws Let op voor eikenprocessierupsen