Kids-ID

Dit is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Ze is geldig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen.

Kostprijs
– 6,70 euro
– spoedprocedure met levering in de gemeente (D+1): 96,90 euro
– spoedprocedure met levering bij de FOD Binnenlandse Zaken (D+1): 129,40 euro

De persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent komt, samen met het kind voor wie de elektronische identiteitskaart gevraagd wordt, naar de bevolkingsdienst.
Je hebt een pasfoto van het kind nodig (vooraanzicht met witte achtergrond).
Een drietal weken later komt één van de ouders terug om de Kids-ID te activeren met de PUK-code en/of PIN-code. Deze wordt per post naar de hoofdverblijfplaats van het kind gestuurd.

Andere voordelen en mogelijkheden van een Kids-ID:
– elektronische identificatie mogelijk vanaf 6 jaar
* veiliger surfen en chatten op internet
* lidkaart van de bib, sportclub, …
– vermelding ‘Contact met de ouders’ (+32 (0)78 150 350), 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar.
Met de code die je per post opgestuurd krijgt kan je een lijst van telefoonnummers samenstellen die gebeld kunnen worden als je kind in nood is. Gebruik van de lijst is niet verplicht.

 

Leven en wonen Burgerzaken Identiteitsdocumenten Kids-ID