Kids-ID

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar. De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten.

Een Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van je kind én zijn of haar foto. Ook de namen van de ouders staan erop. De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden.
De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Hoe aanvragen?
De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat. Je doet de aanvraag best minstens 1 maand voor je de Kids-ID nodig hebt.
– Je maakt een eerste afspraak bij de dienst burgerzaken via deze link naar het online afsprakensysteem. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.
De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O).
– Wanneer je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je volgende codes toegestuurd per post:
* een pukcode om de kaart te activeren,
* een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen,
* een code ‘contact ouders’ om het systeem ‘Hallo Ouders’ te activeren.
– Maak dan een nieuwe afspraak bij de dienst burgerzaken via deze link naar het online afsprakensysteem om de Kids-ID op te halen. Je neemt de codes mee bij het ophalen van de Kids-ID.

Kostprijs (aangepaste prijzen d.d. 01.01.2023)
– 7,30 euro
– spoedprocedure: 105,80 euro
– spoedprocedure met levering bij de FOD Binnenlandse Zaken: 141,20 euro

 

Leven en wonen Burgerzaken Identiteitsdocumenten Kids-ID