3. Je kan niet gaan stemmen en geeft een volmacht

Als je tijdens de verkiezingen op zondag 26 mei 2019 niet zelf kan gaan stemmen, mag je iemand een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen. Je moet wel met een attest de situatie aantonen waardoor je niet kan gaan stemmen en een volmachtformulier invullen.

3.1. Wanneer kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen

Reden voor afwezigheid Welk attest nodig Wie levert dit attest
medische redenen doktersattest geneesheer die zelf geen verkiezingskandidaat is
werk (in binnen- of buitenland) attest van werkgever (verblijven andere leden van jouw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven) werkgever
zelfstandige activiteit op verkiezingsdag attest van de kruispuntbank van ondernemingen waaruit de zelfstandige activiteit blijkt kruispuntbank ondernemingen
je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven (ook de leden van jouw gezin die met je samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven) dienst bevolking
vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling, …) attest van vrijheidsbeneming directie van de instelling
je kan niet stemmen door jouw geloofsovertuiging een attest van de religieuze overheid religieuze overheid
je bent student en kan niet stemmen om studieredenen een attest van de directie van de instelling waar je studeert directie van de onderwijsinstelling
vakantie in het buitenland een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente. Je ontvangt dit attest op basis van bewijsstukken of op basis van een verklaring op eer.
Het formulier ‘Verklaring op eer’ vind je hier of krijg je bij de dienst bevolking.
dienst bevolking

 Kijk ook op: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaams-parlement/verkiezingen/stemmen-met-een-volmacht

3.2. Voorwaarden voor de volmachtkrijger

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven.
Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.
Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
– De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
– De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

3.3. Procedure

Eerst vul je een volmachtformulier in. Je kan het volmachtformulier downloaden op de website Verkiezingen.fgov.be of gratis afhalen op het onthaal van het gemeentehuis.

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou zal stemmen (= de volmachtkrijger).

Op de dag van de verkiezingen toont de volmachtkrijger aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:
– het door jou ingevulde volmachtformulier
– het attest of bewijs van jouw afwezigheid
– zijn eigen identiteitskaart
– jouw oproepingsbrief
– zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van jouw stembureau op jouw oproepingsbrief.

Leven en wonen Burgerzaken Verkiezingen 2019 Je kan niet gaan stemmen en geeft een volmacht