4. Je kan niet gaan stemmen en geeft geen volmacht

Als je niet zelf kan gaan stemmen en je wil of kan geen volmacht geven dan moet je een schriftelijke rechtvaardiging opsturen.
Dit is een brief met je persoonsgegevens en de reden of bewijs waarom noch jijzelf, noch iemand in jouw naam (volmachtdrager) gaat stemmen.

Je bezorgt je schriftelijke rechtvaardiging samen met je oproepingsbrief aan de dienst bevolking op het gemeentehuis voor vrijdagmiddag 24 mei 2019.

Leven en wonen Burgerzaken Verkiezingen 2019 Je kan niet gaan stemmen en geeft geen volmacht