1. Wie kan of moet gaan stemmen

1.1 Belgen
In België is er stemplicht. Daarom moeten Belgen hun stem uitbrengen voor alledrie de verkiezingen op voorwaarde dat:
– ze Belg zijn op 1 maart 2019
– ze op 1 maart 2019 zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente
– ze 18 jaar zijn op 26 mei 2019, de dag van de verkiezingen
– ze op 26 mei 2019 niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht

1.2. Belgen in het buitenland
Belgen die zijn ingeschreven in een consulair bevolkingsregister kunnen ook hun stem uitbrengen. Zij moeten stemmen voor het federaal parlement en mogen stemmen voor het Europees parlement. Zij kunnen niet deelnemen aan de verkiezingen van het Vlaams parlement.

Zij ontvangen hierover alle informatie via hun consulaire post. Is dit niet het geval, dan kunnen zij hierover hun consulaire post zelf contacteren.

1.3. Niet-Belgen die onderdaan zijn van een Europese lidstaat
Niet-Belgen die onderdaan zijn van een Europese lidstaat kunnen in België deelnemen aan de verkiezingen van het Europees parlement op voorwaarde dat:
– ze de nationaliteit hebben van één van deze landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden
– ze in het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn ingeschreven op 1 maart 2019
– ze 18 jaar zijn op 26 mei 2019, de dag van de verkiezingen
– ze niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op 26 mei 2019
– ze een aanvraag indienden om zich in te schrijven als kiezer vóór 28 februari 2019

Opgelet!
– Als je je al registreerde voor een vorige Europese verkiezing, hoef je dit niet opnieuw te doen. Jouw inschrijving blijft geldig als je aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen en je jouw inschrijving zelf niet wil annuleren.

– Schreef je je in voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, dan blijft deze registratie geldig voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, maar moet je wel opnieuw registreren voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

– Als je je inschrijft als kiezer en aan de kiesvoorwaarden voldoet, ben je wel verplicht om te stemmen voor de Europese verkiezingen. In België geldt een opkomstplicht. Als je toch niet kan komen, kan je volmacht geven aan een andere kiezer om in jouw naam te stemmen.

Leven en wonen Burgerzaken Verkiezingen 2019 Wie kan of moet gaan stemmen