Milieu & afval


Registratie schapen, geiten, herten en kameelachtigen

Als houder van schapen, geiten, herten en/of kameelachtigen ben je wettelijk verplicht om je bedrijf te registreren en je dieren te identificeren.
Alle info en richtlijnen vind je op https://www.dgz.be/kleine-herkauwers/i-r 

Wespennest: aanvraag verdelging

Het verdelgen van wespen door de brandweer is niet gratis. Voor deze interventie wordt een bedrag van € 51,74 (exclusief BTW) aangerekend.
Wil je dat de brandweer de verdelging dringend of tijdens het weekend uitvoert, dan kost het je 103,48 euro (exclusief BTW).
Deze bedragen zijn vastgelegd via het retributiereglement van Brandweerzone Rivierenland, dat je hier kan vinden.

Doe je aanvraag via de website van brandweerzone Rivierenland

Inwoners van Schelle kunnen de gemaakte kosten voor het verdelgen van een wespennest terugbetaald krijgen door de gemeente.
Klik hier door voor het reglement en aanvraagformulier.
Info: onthaal@schelle.be – 03 871 98 30

Hondenweide

Een hondenweide of hondenlosloopzone is een goed afgesloten gebied waar je hond naar hartenlust kan rondrennen.
In tegenstelling tot alle openbare plaatsen waar het verboden is om je hond los te laten lopen, kan je hier je hond gerust
los laten. Hou echter wel rekening met andere honden en baasjes en ruim de poep van je hond ook in deze zone op.

Er zijn drie hondenweides in Schelle: Tuinlei – Laarhofstraat – Azaleastraat

Zwerfkat: sterilisatie en castratie

Om het probleem van zwerfkatten of katten zonder baasje aan te pakken, sloot het gemeentebestuur een akkoord af voor een sterilisatieproject met de vzw APMA (Anti Proefdieren Mishandeling Actie). De soms hoge concentratie van zwerfkatten in verschillende wijken, plantsoenen en braakliggende gronden veroorzaakt problemen voor de dieren (slechte voeding, ziektes, …) en de omgeving (overlast, snelle voortplanting, …).

Samen met de vzw APMA zetten we ons in om op een diervriendelijke manier het aantal zwerfkatten te beperken. Dit doen we door sterilisatie en castratie van zoveel mogelijk zwerfkatten. Er staan in Schelle een vijftal schuilhokken die wekelijks worden opgevolgd.

Een zwerfkattenprobleem kan je melden aan milieu@schelle.be met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer.
Je kan op de milieudienst ook terecht voor het ontlenen van een vangkooi om dan de gevangen kat te laten steriliseren/castreren. Dit wordt terugbetaald door de gemeente. Via dit formulier kan je de terugbetaling vragen voor de sterilisatie/castratie bij de door ons aangestelde dokter.

Eikenprocessierups: bestrijding

De eikenprocessievlinder is een onschuldige grijze nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Probeer daarom zo goed mogelijk contact met rupsen en nesten te vermijden: mijd eikenbomen met nesten en bedek de huid zo veel mogelijk.

De gemeente staat in voor de bestrijding op de openbare eikenbomen. Wanneer de rupsen op privégrond zitten, sta jij als eigenaar van de grond in voor de bestrijding. Je kan hiervoor een gespecialiseerde aannemer contacteren, maar doe dit enkel wanneer de rupsen effectief hinder veroorzaken. Het preventief kappen van eikenbomen is verboden. 

Merk je processierupsen op openbare eikenbomen op, geef dit dan ook door aan de milieudienst via milieu@schelle.be – 03 871 98 52.
Meer informatie over deze rupsen vind je op de website van de provincie.

Ratten

Het houden van composthopen en het geven van eten aan kippen/vogels op privédomein zijn vaak broedplaatsen voor ratten. Daarom is het belangrijk om mogelijke voedselvoorraden afgesloten te houden. Zorg voor goed afsluitbare vuilcontainers en een frequente afvoer van vuilnis. Gevulde restafvalzakken of overvloedig voederen van vogels kan een voedselbron vormen voor ongedierte. Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat trekt net muizen en ratten aan.

Zorg dat ratten uw huis niet binnen geraken. Dicht openingen die als ingang kunnen dienen en hou deuren en poorten goed gesloten. Het is belangrijk om uw perceel op een zorgvuldige manier te onderhouden om nestgelegenheid voor ongedierte te vermijden en geen hinder te veroorzaken naar omliggende percelen.

Meldingen van ratten mag je doorgeven aan onze technische dienst: td@schelle.be.
Zo kunnen we de omvang beter in kaart brengen en indien nodig verdere maatregelen nemen op het openbaar domein.
Voor de bestrijding van ratten op het openbaar domein sloot de gemeente een contract af met een gespecialiseerde firma.

Duiven: tips bij overlast

– Voeder geen duiven en laat geen voedsel of afval liggen. Deze voedselresten of afvalstoffen trekken ook ander ongedierte zoals ratten aan. Het is bovendien verboden om dieren te voederen op openbaar domein of publiek toegankelijke plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming.
– Reinig regelmatig vensterbanken en balkons bij overlast.
– Plaats eventueel duivenwerende pinnen of netten om te voorkomen dat duiven nesten kunnen maken of rusten op gevels of vensterbanken.

Sinds 2001 broedt de slechtvalk aan de elektriciteitscentrale. Dit jaar werden drie jonge slechtvalken geboren. Deze vogels kan je geregeld zien jagen op duiven in de nabijheid van het centrum. Zo helpen ze mee de duivenpopulatie onder controle te houden.

Info: milieu@schelle.be – tel. 03 871 98 54

Wilde bijen

Wilde bijen is een verzamelnaam voor alle solitaire bijen en hommels. In ons land leven ongeveer 370 soorten. Wilde bijen zijn vegetariërs, ze leven van de nectar uit bloemen en de larven leven van stuifmeel. Het komt wel vaker voor dat wilde bijen in het gazon of tussen de straatstenen nestelen.

Eén van de gemakkelijkst herkenbare soorten, die algemeen in Vlaanderen voorkomt, is de Grijze zandbij (Andrena vaga). Grijze zandbijen maken hun nesten in de grond. Je kan de nesten herkennen aan de trechtervormige hoopjes grond, maar het kunnen ook gewoon gaatjes in de grond zijn. Soms liggen de nestgangen erg dicht bij elkaar. Toch zal elk bijtje enkel gebruik maken van zijn eigen nestgangetje. Wilde bijen hebben een erg korte levensduur en verdwijnen na enkele weken vanzelf. Het is dan weer een jaar wachten op hun bedrijvigheid.

Belangrijk om weten is dat grijze zandbijen nooit agressief zijn en dus ook niet steken! Ze zorgen wel voor de bestuiving van heel wat planten in de buurt. Bekende plaatsen waar grijze zandbijen in Schelle voorkomen zijn de Boerenkrijgstraat en de Ceulemansstraat. Mogelijk ook nog op andere plaatsen. Merk je zo’n plaats op, wil je die locatie dan even doorgeven:
– milieudienst: milieu@schelle.be
– Natuurpunt Rupelstreek: info@natuurpuntrupelstreek.be

Slimmer dan de vos

Vossen komen van nature voor in Vlaanderen en zijn erg nuttige dieren. Ze eten wat het makkelijkst te vinden of te vangen is. Op het menu van de vos staan kleine zoogdieren en wilde vogels (die samen 55% van het voedingsdieet van de vos uitmaken), regenwormen, insecten, aas en afval. Daarnaast durft hij ook wel eens pluimvee te roven uit een slecht afgesloten kippenren.

Als een vos er in slaagt een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct – door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten – zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten. Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen.

Een intensieve bejaging of bestrijding biedt echter geen oplossing. Wanneer, bijvoorbeeld door de jacht, het aantal vossen dat sterft toeneemt neemt tegelijkertijd de voortplanting toe. Meer jongen worden geboren die op hun beurt meer kans hebben om te overleven. Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder dominant waardoor meer vossen op eenzelfde oppervlakte kunnen leven.

Wees slimmer dan de vos en houd je kippenren vosvrij!
De meest eenvoudige oplossingen zijn vaak het meest doeltreffend.
– Vossen zijn overwegend nachtdieren, je kippen ’s nachts onderbrengen in een goed afgesloten nachthok met een vaste bodem kan veel schade voorkomen. Tegenwoordig bestaan er zelfs deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt.
– Span een net boven je kippenren.

Wil je er echt zeker van zijn dat de vos niet tot bij jouw geliefd pluimvee komt. Hou dan rekening met volgende principes:
– Zorg voor een omheining van minimaal 180 cm hoog en plooi de bovenste 40 cm  van de draad naar buiten in een hoek van 30°. Of plaats een stroomdraad aan de buitenzijde op een hoogte van 20 cm en 110 cm.
– Voorzie een maasgrootte van 3 x 3 cm, onderaan kan je eventueel een kleinere maaswijdte gebruiken.
– Gebruik stevig gaas (minimum 1,5 mm dik), daar bijten vossen en marters niet door.
– Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span hem strak aan.
– Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels.

Bron: www.natuurpunt.be/vossen
Info: www.vogelbescherming.be – www.inbo.be – www.natuurenbos.be

Teken

Buiten zijn, bewegen in en genieten van de natuur is leuk en bovenal gezond. Laat je niet afschrikken door het risico op een tekenbeet en geniet van de natuur. Je zal niet altijd gebeten worden en niet elke tekenbeet betekent dat je ziek wordt.

Controleer nog dezelfde dat op een tekenbeten nadat je in de natuur was en volg de symptomen op. Enkele eenvoudige maatregelen kunnen het risico op een tekenbeet verminderen.

Leven en wonen Milieu & afval Dieren