Milieu & afval


Registratie schapen, geiten, herten en kameelachtigen

Als houder van schapen, geiten, herten en/of kameelachtigen ben je wettelijk verplicht om je bedrijf te registreren en je dieren te identificeren.
Alle info en richtlijnen vind je op https://www.dgz.be/kleine-herkauwers/i-r 

Wespennest: aanvraag verdelging

Je hebt een wespennest en je wilt deze laten verdelgen door de brandweer? Zij staan klaar om je te helpen. Maar ze vragen tegelijk om alleen hinderlijke of echt gevaarlijke wespennesten te melden. Het lijkt misschien niet zo, maar wespen zijn erg nuttige dieren. Ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen. Ze zijn ergens dus ook bondgenoten van de mens.

Het verdelgen van een wespennest kan meestal enkel d.m.v. een gif in de opening van het wespennest te spuiten. Dit product is niet enkel giftig voor wespen, maar ook voor andere levende organismen (o.a. voor vissen).

Heb je een wespennest achteraan de tuin of in een hok waar je nooit komt en heb je er geen last van? Help ons dan om niet onnodig gif in het milieu te verspreiden door de wespennesten die niet hinderlijk zijn niet te laten verdelgen. Nesten van bijen of hommels zullen we trouwens nooit verdelgen. Vergeet niet: de brandweer is er voor mens, dier én milieu.

Weet je zeker dat het om wespen gaat?
Bekijk de steekkaart waarin de verschillen tussen wespen en vliegende soortgenoten zoals bijen kort weergeven worden.

Kostprijs
Het verdelgen van wespen door de brandweer is niet gratis. Voor deze interventie wordt een bedrag van 51,74 euro (exclusief BTW) aangerekend. Wil je dat de brandweer de verdelging dringend of tijdens het weekend uitvoert, dan kost het je 103,48 euro (exclusief BTW). Deze bedragen zijn vastgelegd via het retributiereglement van Brandweerzone Rivierenland, dat je hier kan vinden.

Doe je aanvraag via de website van brandweerzone Rivierenland

Inwoners van Schelle kunnen een deel van de gemaakte kosten voor het verdelgen van een wespennest terugbetaald krijgen door de gemeente.
Download hier het reglement en de subsidieaanvraag

Info: milieu@schelle.be – 03 871 98 52

Hondenweide

Een hondenweide of hondenlosloopzone is een goed afgesloten gebied waar je hond naar hartenlust kan rondrennen. In tegenstelling tot alle openbare plaatsen waar het verboden is om je hond los te laten lopen, kan je hier je hond gerust los laten. Hou echter wel rekening met andere honden en baasjes en ruim de poep van je hond ook in deze zone op.

Er zijn drie hondenweides in Schelle: Tuinlei – Laarhofstraat – Azaleastraat

Zwerfkat: sterilisatie en castratie

Om het probleem van zwerfkatten of katten zonder baasje aan te pakken, sloot het gemeentebestuur een akkoord af voor een sterilisatieproject met de vzw APMA (Anti Proefdieren Mishandeling Actie). De soms hoge concentratie van zwerfkatten in verschillende wijken, plantsoenen en braakliggende gronden veroorzaakt problemen voor de dieren (slechte voeding, ziektes, …) en de omgeving (overlast, snelle voortplanting, …).

Samen met de vzw APMA zetten we ons in om op een diervriendelijke manier het aantal zwerfkatten te beperken. Dit doen we door sterilisatie en castratie van zoveel mogelijk zwerfkatten. Er staan in Schelle een vijftal schuilhokken die wekelijks worden opgevolgd.

Een zwerfkattenprobleem kan je melden aan milieu@schelle.be met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer.
Je kan op de milieudienst ook terecht voor het ontlenen van een vangkooi om dan de gevangen kat te laten steriliseren/castreren. Deze kosten worden terugbetaald door de gemeente.

Via dit formulier kan je de terugbetaling vragen voor de sterilisatie/castratie bij de door ons aangestelde dierenarts.

Eikenprocessierups: bestrijding

De eikenprocessievlinder is een onschuldige grijze nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Probeer daarom zo goed mogelijk contact met rupsen en nesten te vermijden: mijd eikenbomen met nesten en bedek de huid zo veel mogelijk.

De gemeente staat in voor de bestrijding op de openbare eikenbomen. Wanneer de rupsen op privégrond zitten, sta jij als eigenaar van de grond in voor de bestrijding. Je kan hiervoor een gespecialiseerde aannemer contacteren, maar doe dit enkel wanneer de rupsen effectief hinder veroorzaken. Het preventief kappen van eikenbomen is verboden. 

Merk je processierupsen op openbare eikenbomen op, geef dit dan ook door aan de milieudienst via milieu@schelle.be – 03 871 98 52.
Meer informatie over deze rupsen vind je op de website van de provincie.

Ratten

Het houden van composthopen en het geven van eten aan kippen/vogels op privédomein zijn vaak broedplaatsen voor ratten. Daarom is het belangrijk om mogelijke voedselvoorraden afgesloten te houden. Zorg voor goed afsluitbare vuilcontainers en een frequente afvoer van vuilnis. Gevulde restafvalzakken of overvloedig voederen van vogels kan een voedselbron vormen voor ongedierte. Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat trekt net muizen en ratten aan.

Zorg dat ratten uw huis niet binnen geraken. Dicht openingen die als ingang kunnen dienen en hou deuren en poorten goed gesloten. Het is belangrijk om uw perceel op een zorgvuldige manier te onderhouden om nestgelegenheid voor ongedierte te vermijden en geen hinder te veroorzaken naar omliggende percelen.

Meldingen van ratten mag je doorgeven aan onze technische dienst: td@schelle.be.
Zo kunnen we de omvang beter in kaart brengen en indien nodig verdere maatregelen nemen op het openbaar domein.
Voor de bestrijding van ratten op het openbaar domein sloot de gemeente een contract af met een gespecialiseerde firma.

Duiven: tips bij overlast

 • Voeder geen duiven en laat geen voedsel of afval liggen. Deze voedselresten of afvalstoffen trekken ook ander ongedierte zoals ratten aan. Het is bovendien verboden om dieren te voederen op openbaar domein of publiek toegankelijke plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming.
 • Reinig regelmatig vensterbanken en balkons bij overlast.
 • Plaats eventueel duivenwerende pinnen of netten om te voorkomen dat duiven nesten kunnen maken of rusten op gevels of vensterbanken.

Sinds 2001 broedt de slechtvalk aan de elektriciteitscentrale. Deze vogels kan je geregeld zien jagen op duiven in de nabijheid van het centrum. Zo helpen ze mee de duivenpopulatie onder controle te houden.

Info: milieu@schelle.be – tel. 03 871 98 52

Bijen

Bijen zijn van onschatbare waarde als bestuivers van landbouwgewassen, fruitteelt en wilde planten. Zonder hun bestuivingsdiensten zijn er geen zaden en vruchten om de wereld te voeden. Ook in de natuur sterven wilde plantensoorten uit zonder bijen.

Al enkele jaren is de bijensterfte in onze streken opmerkelijk groot. Te weinig mensen weten dat bestuivers het overal in de wereld moeilijk hebben, ook bij ons in Vlaanderen. Van de 381 soorten wilde bijen die in ons land voorkomen, is maar liefst 32,8% bedreigd en 11,8% uitgestorven. Met alle gevolgen van dien: 62 procent van de wilde bloemen kent al een terugval door te weinig bestuiving en ook onze voedselproductie dreigt er onder te leiden. Zonder bijen geen groenten op ons bord en geen lekkers in de fruitschaal. Vergeleken met de rest van Europa scoorden we daarmee ontzettend slecht.

Als bestuivers kennen we bijen het best, maar ook zweefvliegen, kevers en vlinders helpen mee aan de ecosysteemdienst. We noemen ze de wilde bestuivers. Daarom is er een rijke habitat nodig met stuifmeel- en nectarbronnen voor de hommels, solitaire bijen en honingbijen.

Welke problemen ondervinden bijen?
Bijensterfte is eigenlijk het overkoepelende gevolg van meerdere oorzaken. Waaraan een bepaalde bijenkolonie juist overleden is, daar is het vaak het raden naar. Wel weten we vanuit wetenschappelijk onderzoek en bevindingen dat onder meer onderstaande zaken alvast een negatieve impact hebben op de bijensterfte:

 • Parasieten, zoals de mijt Varroa destructor die de honingbij letterlijk leegzuigt
 • Een continu dalend nectaraanboddoor steeds minder bloemen in Vlaanderen
 • Gebruik van pesticiden
 • Verminderd aanbod van goede nestgelegenheidvoor solitaire bijen en hommels
 • Steeds meer imkers die er de brui aan geven, met merkbare gevolgen voor de honingbij

Het is voornamelijk door menselijke activiteit dat de bijenpopulaties het steeds moeilijker krijgen. Het probleem ligt ver uit de handen van de imker. Die kan slechts treurig toezien op het hartverscheurend verdwijnen van zijn bijenvolken.

Wat kan je zelf doen?
De oppervlakte tuin in Vlaanderen is vele malen groter dan de totale oppervlakte aan beschermd natuurgebied. Aandacht voor biodiversiteit in het algemeen, en bijen in het bijzonder, in openbaar groen en tuinen kan dus een sterk positief effect hebben op de bescherming en het behoud van deze belangrijke diergroep.

Bij veel wereldproblemen heb je als individu het gevoel dat jouw inbreng een druppel op een hete plaat is, maar niets is minder waar in dit verhaal. Je kan bloemen zaaien, struiken planten, Je tuin behagen, ontharden, een groendak aanleggen, insectenhuisjes hangen, gifstoffen vermijden, minder maaien, een geveltuintje aanleggen,… noem maar op! Ook zonder tuin kan je bijengroen voorzien tegen je gevel of op het terras. Jouw actie telt!
Ban elke vorm van pesticide in je tuin, kies voor planen die nectar en stuifmeel bieden en zorg voor goede nestgelegenheid.

Wist je dat…
Honingbijen met gemiddeld 20 000 bijen in 1 volk leven? Het ene volk is wat groter dan het andere. Voor iedere kilo honing die bijen produceren moeten ze 40 000 tot 60 000 vluchten maken. Ze vliegen per keer gemiddeld 2,2 km. Dus voor iedere kilo geproduceerde honing meer dan twee keer de wereld rond. Bijen hebben 4 liter nectar nodig om 1 kg honing te maken.

Sinds augustus 2022 staan er drie nieuwe bijenkasten aan het gemeentehuis (kant Peperstraat) van de Schelse imker De Win Honing. Ook op volkstuin Aerdborg staan een heel aantal bijenkasten in een bijenhal. Verspreid in Schelle staan ook een achttal hotels voor solitaire bijen met bloemenweides er rond.

Slimmer dan de vos

Vossen komen van nature voor in Vlaanderen en zijn erg nuttige dieren. Ze eten wat het makkelijkst te vinden of te vangen is. Op het menu van de vos staan kleine zoogdieren en wilde vogels (die samen 55% van het voedingsdieet van de vos uitmaken), regenwormen, insecten, aas en afval. Daarnaast durft hij ook wel eens pluimvee te roven uit een slecht afgesloten kippenren.

Als een vos er in slaagt een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct – door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten – zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten. Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen.

Een intensieve bejaging of bestrijding biedt echter geen oplossing. Wanneer, bijvoorbeeld door de jacht, het aantal vossen dat sterft toeneemt neemt tegelijkertijd de voortplanting toe. Meer jongen worden geboren die op hun beurt meer kans hebben om te overleven. Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder dominant waardoor meer vossen op eenzelfde oppervlakte kunnen leven.

Wees slimmer dan de vos en houd je kippenren vosvrij!
De meest eenvoudige oplossingen zijn vaak het meest doeltreffend.

 • Vossen zijn overwegend nachtdieren, je kippen ’s nachts onderbrengen in een goed afgesloten nachthok met een vaste bodem kan veel schade voorkomen. Tegenwoordig bestaan er zelfs deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt.
 • Span een net boven je kippenren.

 

Wil je er echt zeker van zijn dat de vos niet tot bij jouw geliefd pluimvee komt. Hou dan rekening met volgende principes:

 • Zorg voor een omheining van minimaal 180 cm hoog en plooi de bovenste 40 cm  van de draad naar buiten in een hoek van 30°. Of plaats een stroomdraad aan de buitenzijde op een hoogte van 20 cm en 110 cm.
 •  Voorzie een maasgrootte van 3 x 3 cm, onderaan kan je eventueel een kleinere maaswijdte gebruiken.
 • Gebruik stevig gaas (minimum 1,5 mm dik), daar bijten vossen en marters niet door.
 •  Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span hem strak aan.
 • Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels.

Bron: www.natuurpunt.be/vossen
Info: www.vogelbescherming.be – www.inbo.be – www.natuurenbos.be

Teken

Buiten zijn, bewegen in en genieten van de natuur is leuk en bovenal gezond. Laat je niet afschrikken door het risico op een tekenbeet en geniet van de natuur. Je zal niet altijd gebeten worden en niet elke tekenbeet betekent dat je ziek wordt.

Controleer jezelf en anderen op tekenbeten elke keer je in de natuur bent geweest. Vind je een teek? Verwijder hem dan rustig en in één beweging.  Volg een maand lang de mogelijke symptomen op. Ga naar je huisarts als je klachten hebt na een tekenbeet. Enkele eenvoudige maatregelen kunnen het risico op een tekenbeet verminderen.

meer info: tekenbeten.be 

Leven en wonen Milieu & afval Dieren