Veiligheid


In Schelle werken we op verschillende terreinen rond veiligheid.
In de rubriek ‘buurtinformatienetwerken’ vind je onder welke BIN jouw straat hoort.
Je krijgt ook informatie over wat brandweer en politie voor jou kunnen doen.
In de rubriek ‘overlast’ vind je de politiecodex en GAS-reglementering.

 

Vuurwerk

Overeenkomstig de federale regelgeving mag je in Schelle GEEN vuurwerk afsteken zonder toelating van de burgemeester. Enkel indien er een gegronde reden is, kan je minimaal 6 weken vooraf een gemotiveerde aanvraag richten aan het College van Burgemeester en Schepenen, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle met vermelding van:
– naam en adres van de aanvrager
– de gelegenheid waarvoor vuurwerk wordt afgeschoten
– datum, uur en plaats waar vuurwerk wordt afgeschoten.

Op vuurwerk afsteken zonder toelating staat een boete.

Leven en wonen Veiligheid