Veiligheid


Politiezone Rupel

OPGELET n.a.v. maatregelen Corona-virus zijn de wijkkantoren op de gemeentehuizen van de Rupelgemeenten voorlopig gesloten. Je kan enkel in het kantoor van Boom, Jozef Van Cleemputplein 5 terecht.

Rupelse Blauwe Lijn – tel. 03 443 09 00  – mail pz.rupel@police.belgium.eu
– elke dag van 8 tot 20 uur (ook op zon- en feestdagen)
– voor niet-dringende meldingen van hinder, overlast en bezorgdheden in het domein van veiligheid
– voor een afspraak met het wijkteam

Je kan een aantal aangiftes online doen via www.police-on-web.be:
(brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal, beschadigingen, graffiti, alarm- of camerasysteem registreren, slagen en verwondingen, bedreigingen, oplichting, stalking, diefstal zonder geweld, verlies voorwerp of document en haatmisdrijf.
Woningtoezicht wegens afwezigheid/vakantie is niet mogelijk binnen onze politiezone.

Voor dringende tussenkomsten door politie of voor het melden van verdachte zaken: tel 101

Website Politiezone Rupel

Openingsuren wijkkantoor Schelle

Leven en wonen Veiligheid Politie