Veiligheid


Bij een grootschalig incident, een ramp of een crisis moeten alle hulpverleners direct aan het werk. De hulpverleners moeten samenwerken en die samenwerking moet goed verlopen. Om dat te bevorderen, beschikt het gemeentebestuur over een algemeen nood- en interventieplan.
In dit rampenplan wordt de organisatie en de coördinatie van diensten en instanties beschreven die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Ook preventief werken we aan je veiligheid. Bedrijven die werken met stoffen die brandbaar, explosief, bijtend of giftig kunnen zijn, vallen onder de milieuwetgeving en zijn gebonden aan vergunningen en controles. Ook bij transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of via het water zijn er risico’s. Daarom is dit transport aan strenge veiligheidsmaatregelen en controles gebonden.

Bij evenementen waar veel mensen bijeen zijn, kan er paniek uitbreken op het moment dat zich een incident voordoet. Voor dergelijke evenementen is een evenementenvergunning nodig, waarbij de veiligheid voor het publiek en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten wordt geëvalueerd tijdens een coördinatievergadering.

BE-Alert

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie met een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of e-mail.

Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BE-Alert om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.
De gouverneur kan dit systeem activeren bij de afkondiging van het provinciaal rampenplan, dit is bij rampen die de gemeentegrenzen overschrijden en bij een gemeentelijk ramp die een probleem naar de nabije gemeenten zou vormen.

Gratis inschrijven kan via deze link.

Heb je geen mailadres? Dan kan je je registreren via het onthaal van het gemeentehuis.
Je vult hiervoor een formulier in met je gegevens en de gemeente voert je telefoonnummer in waarop je verwittigt wordt bij een noodsituatie.
Druk het formulier af via de website van Be-Alert of haal je exemplaar op het onthaal.

Leven en wonen Veiligheid Rampen