Het gemeentebestuur van Schelle schakelt mobiele camera’s in bij de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Wie gevat wordt, riskeert boetes tot 350 euro en het betalen van de opruimkosten.

Zwerfvuil en sluikstort veroorzaken niet alleen ergernis, het opruimen ervan kost ook nog eens veel geld. Het gemeentepersoneel doet wat het kan om de straten en bermen net te houden. Ook vrijwilligers van verenigingen en scholen steken vaak de handen uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen. Spijtig genoeg lost systematisch opruimen het probleem niet op. Daarom leggen we nu meer en meer de focus op handhaving.

De gemeente plaatst gedurende een periode een camera op een bepaalde locatie om de pakkans van de vervuilers te verhogen. De mobiele camera wordt verplaatst naargelang de noodzaak. De sluikstortgevoelige locaties zijn immers goed gekend. Er komt geen sensibiliserende overgangsperiode. Wie gedetecteerd wordt, krijgt zonder pardon een boete. Ook werd de procedure voor de aankoop van een tweede camera opgestart.

Omdat de camera slechts op één locatie tegelijk kan staan, blijft het gemeentebestuur rekenen op de waakzaamheid van iedereen. Inwoners kunnen sluikstort steeds doorgeven via het meldingsformulier op de website of het onthaal van het gemeentehuis.

Laatste nieuws Mobiele camera tegen sluikstort en zwerfvuil