Fabiolalaan


Update

Voorbereidende werken.
De nutsmaatschappijen starten vermoedelijk met de voorbereidende werken vanaf 24 april 2023. We houden je op de hoogte via de website en onze social media i.v.m. hinder en eventuele omleidingen.

Plaatsbezoek afkoppelingsdeskundige.
Bij deze wegenis- en rioleringswerken zal ook een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden. Daarbij zullen regenwater en afvalwater gescheiden van elkaar opgevangen worden. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de bewoners van de heraangelegde straten. Op de private percelen dient immers onderzocht te worden in wleke mate het regenwater gecsheiden kan worden van het afvalwater. Dit noemen we ‘afkoppelen’.

Studiebureau Antea stelde het bedrijf RIOTEC aan om plaatsbezoeken uit te voeren en te onderzoeken hoe de situatie bij elke betrokken bewoner is.

Je hebt mogelijks volgende brief in de bus gekregen: brief afkoppelingsdeskundige Riotek
Voor meer informatie over de afkoppelinge en/of een plaatsbezoek: info@riotek.be 

Je kan op het mailadres fabiolalaan@schelle.be terecht met al jouw vragen. Verder informeren we je via onze website, Facebookpagina en Hoplr.

Informatie heraanleg

Het gemeentebestuur, rioolbeheerder Pidpa en Aquafin nv plannen de komende jaren ingrijpende werken aan de Fabiolalaan. Deze starten vanaf de Vliet tot voorbij de rotonde richting Niel, alsook in meerdere aangrenzende straten zoals de wijk rond Guido Gezelleplaats, Stormsstraat, Leopoldstraat, De Keyserstraat en het stukje Peperstraat ter hoogte van het gemeentehuis. Ontharden, vergroenen en waterbuffering staan hierbij centraal.

De bestaande rioleringen in heel wat straten zijn verouderd. Ze worden vervangen door een gescheiden rioolstelsel voor een afzonderlijke afvoer van het afvalwater en regenwater. Zo vloeit het regenwater niet langer nodeloos mee naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar wordt het afgevoerd naar de oppervlaktewateren van de Grote Struisbeek en uiteindelijk de Schelde.

Deze werken gebruik we om diverse straten opnieuw in te richten en bijkomend te vergroenen door het verminderen van onnuttige verhardingen. Ontharden gaat hand in hand met het creëren van meer open ruimte en vergroening. Zo verhoogt de leefkwaliteit.
Bovendien absorbeert verharding warmte en straalt die dan terug uit waardoor de temperatuur sterk verhoogt in verharde omgevingen. Ontharding en meer groen verminderen het hitte-eilandeffect. In totaal wordt er zo’n 8000m² onthard! Ook bij de aanleg van de parkeerplaatsen kiezen we voor halfverharding zoals grastegels.

De eerste gesprekken met de bewoners van het projectgebied zelf zijn reeds achter de rug. Het ontwerpbureau gaat nu aan de slag met hun opmerkingen rond het eerste ontwerp (bestanden zie hieronder).

Eerste, niet definitieve ontwerpplannen:

zone grens Niel – rond punt Fabiolalaan

zone rond punt Fabiolalaan – Kapelstraat

zone Kapelstraat – Dendermondestraat – gebied Leopoldstraat

zone St. Petrus & Pauluskerk

zone Dendermondestraat – St. Petrus & Pauluskerk

zone Guido Gezelleplaats

De timing van deze werken staat nog niet volledig vast. De nutsmaatschappijen starten met voorbereidende werken vanaf voorjaar 2023. De werkelijke heraanleg is voorzien vanaf begin 2024 en neemt vermoedelijk twee jaar in beslag.
Gedurende het traject worden verschillende infomomenten rond de werken voorzien voor alle belanghebbenden.

Je kan op het mailadres fabiolalaan@schelle.be terecht met al jouw vragen. Verder informeren we je via onze website, Facebookpagina en Hoplr.

Mobiliteit en openbare werken Fabiolalaan