Hinder tijdens de werken

Werken zorgen voor hinder

Overal waar wordt gewerkt, is er hinder. Graafmachines maken nu eenmaal lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof, bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen. Soms zal het wat moeilijker zijn om aan je woning te geraken.
Samen met de aannemer doen we er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken.

Bereikbaarheid van je woning

De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de leidingen. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kan je met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom a.u.b. uw snelheid, het blijft een werf.
Af en toe zal je met de auto niet tot bij uw oprit of garage kunnen. Bv. als de sleuven worden gegraven, klinkers worden geplaatst of asfalt wordt gelegd. De aannemer laat je dit op voorhand weten. Hij zal je vragen om uw wagen tijdig in een andere straat of de op de voorziene ruimte te parkeren. Te voet geraak je uiteraard altijd bij je woning.

Veiligheid staat voorop

Op een werf schuilt achter elke hoek mogelijk gevaar. Om de veiligheidsrisico’s voor iedereen te beperken, nemen we een hele reeks maatregelen. Maar als we de veiligheid voor iedereen willen vergroten, dan hebben we je hulp nodig!

Enkele richtlijnen:

  • Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels.
  • Ga alleen op de werf als het niet anders kan.
  • Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo ben je zeker dat hij of zij je gezien heeft.
  • Zorg dat je alles ziet en hoort, berg je gsm even op.

Openbaar vervoer

Volgende halte wordt niet bediend:

tijdens fase 1 & 2: halte Peperstraat (105983)

Het is mogelijk dat De Lijn zijn traject aanpast volgens de omleiding en/of dat er tijdelijke haltes worden voorzien gedurende het verdere verloop van de werken. De openbare vervoersmaatschappij informeert de reizigers aan de betrokken haltes en verwijst ze door naar de tijdelijke stopplaatsen. Meer informatie op www.delijn.be.

Post

Bpost werd verwittigd van de werken.

Huisvuilinzameling

Met de huisvuilophaaldiensten werden afspraken gemaakt zodat het huisvuil ook tijdens de werken wordt opgehaald.

Verhuis of levering

Plan je een verhuis of verwacht je een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig weten aan de werfleider van de aannemer. Zo kan de aannemer in zijn planning rekening houden met je vraag.

Belangrijk voor handelaars en ondernemingen

Hinder door de werken voor je deur? Dan kan je mogelijk een hinderpremie van 2.000 euro krijgen van het Vlaamse Gewest. Als je voor deze premie in aanmerking komt, dan krijg je van het Agentschap Innoveren & Ondernemen automatisch een bericht. Daarmee kan je de uitbetaling van de premie aanvragen. Ben je gedwongen je zaak volledig te sluiten, dan kan je bijkomend een sluitingspremie vragen. Voorwaarden en meer info: www.vlaio.be/hinderpremie.

Mobiliteit en openbare werken Fabiolalaan Hinder voorbereidende werken 2023