Plaatsbezoek afkoppelingsdeskundige

Bij de wegenis- en rioleringswerken aan de Fabiolalaan zal ook een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden. Daarbij zullen regenwater en afvalwater gescheiden van elkaar opgevangen worden. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de bewoners van de heraangelegde straten. Op de private percelen dient immers onderzocht te worden in welke mate het regenwater gescheiden kan worden van het afvalwater. Dit noemen we ‘afkoppelen’.

Studiebureau Antea stelde het bedrijf RIOTEC aan om plaatsbezoeken uit te voeren en te onderzoeken hoe de situatie bij elke betrokken bewoner is.

Je hebt mogelijks volgende brief in de bus gekregen: brief afkoppelingsdeskundige Riotek
Voor meer informatie over de afkoppeling en/of een plaatsbezoek: info@riotek.be

Mobiliteit en openbare werken Fabiolalaan Plaatsbezoek afkoppelingsdeskundige