Voorbereidende nutswerken Fabiolalaan

Waar wordt gewerkt?

De aannemer werkt in verschillende fasen om zo de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Fase Plaats Periode
1 vanaf Kapelstraat tot Peperstraat (even zijde Fabiolalaan) april – mei
2 vanaf Peperstraat tot Dendermondestraat (even zijde Fabiolalaan) juni
3 vanaf Dendermondestraat tot aan grens met Hemiksem (even zijde Fabiolalaan) juli
4 vanaf de grens met Hemiksem tot aan Dendermondestraat (oneven zijde Fabiolalaan) augustus
5 vanaf Dendermondestraat tot aan Peperstraat (oneven zijde Fabiolalaan) aug – sep
6 vanaf Peperstraat tot aan Kapelstraat (oneven zijde Fabiolalaan) sep – okt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een latere fase wordt het tweede deel van de Fabiolalaan aangepakt meer bepaald vanaf de Kapelstraat tot aan de rotonde, langs beide zijden. Hierover word je op een later tijdstip geïnformeerd.

Opgelet: Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer). Tijdens het bouwverlof (17 juli – 6 augustus) voorziet de aannemer erin de werf zo goed als mogelijk toegankelijk te maken.

Verkeerssituatie per fase:

Fase 1 april-mei: zone vanaf Kapelstraat tot Peperstraat (even zijde Fabiolalaan)

Het autoverkeer blijft in beide richtingen mogelijk op de andere kant van de Fabiolalaan ten opzichte van de werf. Voor fietsers en voetgangers is een strook voorzien. Het kruispunt Fabiolalaan/Peperstraat wordt onderbroken. Een omleiding is voorzien via de Rupelstraat/Ceulemansstraat en de Kerkhofstraat/Dendermondestraat.

UPDATE 28 april: Na evaluatie van de verkeerssituatie, in samenspraak met gemeente Schelle en politiezone Rupel, wordt ook het kruispunt Fabiolalaan/Kapelstraat richting recyclagepark afgesloten voor autoverkeer.  Een omleiding is voorzien via Dendermondestraat-Kerkhofstraat en Tolhuisstraat-Laarhofstraat.

Fase 2 juni: zone vanaf Peperstraat tot Dendermondestraat (even zijde Fabiolalaan)

Het autoverkeer blijft in beide richtingen mogelijk op de andere kant van de Fabiolalaan ten opzichte van de werf. Voor fietsers en voetgangers is een strook voorzien. De kruispunten Fabiolalaan/Dendermondestraat en Fabiolalaan/Peperstraat worden onderbroken. Een omleiding is voorzien via Kapelstraat.

Fase 3 juli: zone vanaf Dendermondestraat tot aan de grens met Hemiksem (even zijde Fabiolalaan)

De aangepaste verkeerssituatie wordt later bepaald en gecommuniceerd.

Fase 4 augustus: zone vanaf de grens met Hemiksem tot aan Dendermondestraat (oneven zijde Fabiolalaan)

De aangepaste verkeerssituatie wordt later bepaald en gecommuniceerd.

Fase 5 augustus-september: zone vanaf Dendermondestraat tot aan Peperstraat (oneven zijde Fabiolalaan)

De aangepaste verkeerssituatie wordt later bepaald en gecommuniceerd.

Fase 6 september-oktober: zone vanaf Peperstraat tot aan Kapelstraat (oneven zijde Fabiolalaan)

De aangepaste verkeerssituatie wordt later bepaald en gecommuniceerd.

In een latere fase wordt het deel vanaf de Kapelstraat tot aan de rotonde langs beide zijden aangepakt.

Mobiliteit en openbare werken Fabiolalaan Planning voorbereidende werken 2023