Openbare werken


Aanvraag inname openbare weg – parkeerverbod

Als je verhuist, heb je voldoende ruimte nodig om de verhuiswagen en eventueel de verhuislift te plaatsen.
Als je voor verbouwingswerken een container bestelt, moet er voldoende ruimte vrij zijn om die container te plaatsen.
Het openbaar domein mag nooit zonder voorafgaandelijke toestemming van de gemeente ingenomen worden. 

Werkwijze
Via het Eagle-platform vraag je digitaal een inname openbaar domein aan.
Een aanvraag zonder hinder op de rijbaan dien je minimum 5 werkdagen vooraf in.
Een aanvraag met hinder op de rijbaan vraag je minimum 10 werkdagen vooraf aan.
Binnen een kortere tijdsperiode kan je geen aanvraag indienen.

De applicatie voor het indienen van de aanvraag en het intekenen van een zone gaat best via een vaste computer of laptop.

Start hier jouw aanvraag op Eagle

Stap 1: Kies het type vergunning dat zoveel mogelijk bij de aanvraag past. Kies ‘gecombineerde vergunning’ als je niet zeker bent. (overzicht types onderaan deze pagina)
Stap 2: Geef een uitgebreide beschrijving van de werken en de inname. Teken de zone van de inname zo correct mogelijk in en neem de verkeersborden mee op.
Stap 3: Je ontvangt een bevestigingsmail. We beoordelen jouw aanvraag en vragen indien nodig advies bij de politie. Jouw vergunning wordt goedgekeurd, afgekeurd of je ontvangt een vraag tot extra info of aanpassingen.
Stap 4: Download en druk de vergunning af zodat je ze kan tonen bij een controle van de politie.
Stap 5: Als je parkeerborden hebt aangevraagd, ontvang je ook info rond het ontlenen. Per set van 2 borden betaal je een waarborg van 90 euro cash bij ophaling aan het onthaal van het gemeentehuis. Deze waarborg krijg je terug als je binnen de 14 dagen na het einde van de aangevraagde inname openbaar domein de borden terugbrengt.

Hulp nodig: lees dan de tips op de website van Eagle.
Heb je geen computer of internetverbinding om de aanvraag in te vullen, contacteer dan het onthaal van het gemeentehuis: 03 871 98 30.

Tip!
Als je met een aannemer werkt, vraag dan aan hem om de vergunning in te dienen. Zij kunnen de inname goed inschatten en kennen de wetgeving verkeerssignalisatie.

Voor alle innames zonder vergunning of wanneer de vergunning niet overeenstemt met de werkelijke toestand wordt een proces verbaal opgemaakt.

Ontlenen parkeerverbodsborden
Tijdens de aanvraag is het mogelijk om aan te duiden dat je parkeerverbodsborden wil ontlenen bij de gemeente. Deze borden moeten 24 uur op voorhand gezet worden. Per set van 2 borden betaal je een waarborg van 90 euro cash bij ophaling aan het onthaal van het gemeentehuis. Deze waarborg krijg je terug als je binnen de 14 dagen na het einde van de aangevraagde inname openbaar domein de borden terugbrengt. Bij de aflevering van de vergunning zit alle info rond het ophalen en terugbrengen van de borden. De borden kunnen dan opgehaald worden aan de achterzijde van het gemeentehuis – inrit parking via Leopoldstraat.
Zie retributiereglement – punt 5.

Vergunning zonder hinder op de rijweg – aanvraagtermijn minimum 5 werkdagen

 • Container: als je enkel een container plaatst
 • Stelling: als je enkel een stelling plaatst
 • Chapewerken: als je enkel parkeerverbod wil voor een chapewagen
 • Kraan/lift: als je enkel parkeerverbod wil voor een kraan of lift
 • Parkeerverbod voor voertuigen: als je enkel parkeerverbod wil voor het plaatsen van voertuigen (bv de vrachtwagen van een aannemer)
 • Parkeerverbod tijdelijke laad- en loszone: enkel parkeerverbod voor een levering (bv leveren van meubelen)
 • Inname zonder hinder op de rijweg: enkel voor innamen van voetpaden, bermen, … (bv plaatsen van een mobiel toilet)
 • Gecombineerde aanvraag zonder hinder op de rijweg: combinatie van bovenstaande types (bv container plus parkeerverbod voor voertuigen

Vergunning met hinder op de rijweg – aanvraagtermijn minimum 10 werkdagen

 • Inname met hinder op de rijweg: bv plaatsen van een kraan op de rijweg
 • Gecombineerde aanvraag met hinder op de rijweg: bv kraan op rijweg plus parkeerverbod voor voertuigen
 • Wegenwerken: als je wegenwerken wil uitvoeren
 • Nutsleidingen: als je werken aan nutsleidingen wil uitvoeren

Inname openbare weg langer dan 7 dagen
Als je meer dan 7 kalenderdagen de openbare weg inneemt, treedt het retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte (goedgekeurd op 20/12/18) in werking.

Info: 03 871 98 49 – ow@schelle.be

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Parkeerverbod aanvragen