Woensdag 11 maart 2020 gaat het Huis van het Kind Hemiksem-Niel-Schelle van start. Dit is een samenwerkingsverband tussen deze drie gemeenten om in het bijzonder ouders van jonge kinderen een hart onder de riem te steken met informatie, tips en adviezen over heel diverse thema’s (opvoeding, ontwikkeling, school, vrije tijd, gezondheid, …). Een fysiek Huis van het Kind is er niet, maar in elke gemeente is er wel een aanspreekpunt.

Aan de officiële start van het Huis van het Kind ging een heel traject vooraf. De drie gemeenten dienden een gezamenlijk dossier in bij Kind&Gezin en verkregen zo een erkenning en 12.000 euro subsidies. Met die subsidies gingen de coördinatoren onmiddellijk aan de slag: ze organiseerden een startoverleg waaraan wel 28 partners deelnamen, staken een nieuwe website in elkaar en gingen met een Pamperbank van start!

Zonder voorbij te gaan aan andere leeftijdsgroepen is de prioritaire doelgroep van het Huis van het Kind Hemiksem-Niel-Schelle het jonge kind tot 3 jaar. Er zit immers veel wijsheid en waarheid in het gezegde “een goede start is half gewonnen”. Door jonge ouders optimaal te ondersteunen in hun ouderschap versterken de kansen van alle kinderen. Dat ondersteunen wil het Huis van het Kind in de eerste plaats doen met up to date informatie.

Daarom wordt op 11 maart ook de website gelanceerd en staat de opstart van een (boven)lokaal loket kinderopvang op het ambitieuze programma. Daarin staat eveneens een intensieve samenwerking met de Kraamvogel en de aanvraag voor een consultatiebureau van Kind&Gezin in één van de drie gemeenten. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wil het Huis van het Kind ondersteunen met initiatieven zoals de Pamperbank.

Meer info via huisvanhetkind@schelle.be – 03 871 98 30
www.huisvanhetkindhemiksemnielschelle.be

Laatste nieuws Nieuw: Huis van het Kind