Maandag 2 september start Aquafin in Aartselaar met de volgende fase van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel aan de N177 tussen het kruispunt met de Guido Gezellestraat en de beek ter hoogte van de automarkt/koffie Rombouts. Daarvoor worden de busstrook en één rijstrook van de N177 plaatselijk afgesloten. Eén rijstrook van de N177 blijft steeds toegankelijk voor bestemmings- en busverkeer.

Vanaf 2/9 kan je vanuit de Guido Gezellestraat niet meer de A12 of N177 op en omgekeerd. Het kruispunt blijft vermoedelijk afgesloten tot 30 november 2019.

Bestemmingsverkeer Schelle en Hemiksem
Het is om veiligheidsredenen onverantwoord om automobilisten via de middenbaan linksaf te laten slaan richting Hemiksem aan het kruispunt Cleydaellaan. Van in de Rupeltunnel wordt daarom al aangegeven dat bestemmingsverkeer voor Schelle en Hemiksem best in Boom de autosnelweg verlaat. Vrachtverkeer naar Hemiksem wordt gevraagd om door te rijden tot aan de Krijgsbaan (Wilrijk). Voor wie vanuit Antwerpen komt met bestemming Hemiksem of Schelle, wijzigt er niets.

Op zaterdag 31 augustus gaat het kruispunt N177 / Kontichsesteenweg terug open. De lichten worden die ochtend nog aangepast, wat tijdelijk hinder met zich zal meebrengen. Vanaf dan is er op dat kruispunt wel terug kruisend verkeer mogelijk van de ene naar de andere zijde van de A12.

Verkeersveiligheid in dorpskern Schelle
De gemeente Schelle wil onvoorwaardelijk de veiligheid en verkeersleefbaarheid op haar grondgebied blijven garanderen na het afsluiten van het kruispunt aan de Guido Gezellestraat in Aartselaar . ‘De auto’s die Schelle of Hemiksem als eindbestemming hebben, rijden dezer dagen reeds door de dorpskernen. Maar met de start van het schooljaar zal het nog drukker worden,’ zegt burgemeester Rob Mennes.

‘Om de verkeersveiligheid van de 1.150 schoolkinderen – die vaak met de fiets of te voet komen – te blijven garanderen, zal de Lokale PolitieZone Rupel begin september extra agenten inzetten. Zij houden toezicht op de verkeersveiligheid en maken een snelle evaluatie over de impact van de wegenwerken op de situatie in Schelle. Zo kunnen we de aannemer en de verantwoordelijke van de signalisatie tijdig aanspreken als er snel bijsturing nodig is.’

Doel van de rioleringswerken
‘We leggen een gescheiden stelsel aan, zodat een nieuwe regenwaterleiding alle regenwater rechtstreeks naar de Struisbeek kan voeren en enkel het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie gaat’, legt projectmanager Ward Scholiers van Aquafin uit.

‘Zo kan in de toekomst een groot deel van het regenwater van Aartselaar worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel en afzonderlijk worden afgevoerd naar de lokale beek. Hierdoor verkleint het risico op wateroverlast en zal de waterkwaliteit van de Struisbeek verbeteren. Het einde van de rioleringswerken in de verschillende fases is voorzien in de zomer van 2020.’

Alle info over deze werken lees je hier op de website van Aquafin.
Info: www.wegenenverkeer.be/aartselaar

Laatste nieuws Nieuwe fase rioleringswerken N177 richting Antwerpen