Sociale dienst


Ondersteuning van mantelzorgers en mantelzorgpremie

Vele inwoners krijgen hulp en ondersteuning van een vriend, familielid of buur. Deze mantelzorgers dragen bij tot het zo lang mogelijk comfortabel thuis wonen. Dit is geen eenvoudige opdracht. Daarom geeft het OCMW haar waardering en ondersteuning voor de taken die zij opnemen voor een zorgbehoevende persoon.

Mantelzorgers kunnen bij het OCMW terecht voor informatie en ondersteuning. Er is ook een mantelzorgpremie gekoppeld aan een aantal bepalingen rond de mantelzorger en de conditie van de zorgbehoevende. Een OCMW-medewerker geeft je meer informatie en bekijkt of je in aanmerking komt voor een mantelzorgpremie.

Reglement mantelzorgtoelageaanvraag mantelzorgtoelage
Het ingevulde formulier en de bijlage kan je bezorgen aan socialedienst@schelle.be

 

OCMW Sociale dienst Aanvraag mantelzorg