Sociale dienst


Psychosociale hulp, raad en advies
Er zijn situaties waar je alleen niet uitraakt. Heb je nood aan een luisterend oor of iemand die mee naar oplossingen zoekt? Heb je administratieve vragen of wil je een toelage aanvragen? Dan ben je steeds welkom op de sociale dienst van het OCMW Schelle.

Financiële ondersteuning op maat
Kan je bepaalde kosten niet betalen of heb je een structureel financieel tekort? Dan kan het OCMW onder strikte voorwaarden je financieel ondersteunen. De medewerkers van de sociale dienst helpen je graag verder.
* Zorgverzekering: wie ouder is dan 25 jaar moet zich aansluiten bij een zorgkas. Deze komt tussen in niet-medische koste voor zorgbehoevenden zoals mantelzorg, thuiszorg en residentiële zorg. Het OCMW vertegenwoordigt de Vlaamse Zorgkas in Schelle. Het OCMW kan bekijken of je in aanmerking komt voor de premie van de zorgkas. De OCMW-medewerkers onderzoeken de graad van zorgbehoevendheid en helpen bij het vervolledigen van je aanvraag.

* Verwarmingstoelage: wie zijn woning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas kan in aanmerking komen voor een verwarmingstoelage. De medewerkers van de sociale dienst onderzoeken met jou of je voldoet aan de voorwaarden.

* Andere toelages: ouderen in onze gemeente kunnen in aanmerking komen voor andere toelagen of premies die niet specifiek via het OCMW verlopen zoals hulp aan bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen of ander premies. Voor meer informatie of het vervolledigen van een aanvraag ben je steeds welkom.

Budgetbegeleiding of budgetbeheer
Het is niet makkelijk om maandelijks met een beperkt inkomen alle vaste kosten, tijdig, te betalen of je budget te plannen. De medewerkers van de sociale dienst helpen met het plannen van je aankopen en het organiseren van jouw budget. Ze kunnen ook in onderling overleg jouw budget geheel of gedeeltelijk beheren.
Bij schulden kan de medewerker van de sociale dienst ook afspraken maken met schuldeisers rond het tijdig aflossen van schulden.

Als thuis wonen niet meer kan
Het aanbod aan thuishulp van het OCMW maakt zelfstandig thuis wonen langer mogelijk. Als thuis wonen echt niet meer haalbaar is, kan een medewerker van de sociale dienst samen met jou en eventueel jouw familie een gepaste oplossing zoeken. Je kan je registreren voor een assistentiewoning of intrekken in een woonzorgcentrum.
* Het Muydenhof (Zandstraat) – 36 assistentiewoningen
* Verhuis naar een woonzorgcentrum: als thuis wonen met zorg niet langer mogelijk blijkt, kan het OCMW onder bepaalde voorwaarden tussenkomen in de kosten van een opname in een woonzorgcentrum. De medewerkers van het OCMW berekenen of er tussenkomst mogelijk is en wat de eventuele kosten voor jouw kinderen zijn.

Hulp voor zelfstandigen in moeilijkheden
Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je gratis verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht voor het redden van hun zaak, voor het leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe start na faling.

OCMW Schelle kan, als partner van Dyzo, jou ondersteunen en doorverwijzen. Hoe sneller je ons contacteert, hoe meer we kunnen betekenen voor jou.

www.dyzo.be

OCMW Sociale dienst Dienstverlening maatschappelijke assistenten