Gemeentediensten


Milieudienst

Deze dienst (eerste verdieping) zet zich in voor onderwerpen rond milieu en duurzaamheid.
Je kan er terecht voor:
– informatie over voorkoming, selectieve inzameling en recyclage van afval- en grondstoffen en zwerfvuilacties
– informatie i.v.m. omgevingsvergunningsaanvragen en meldingen voor hinderlijke inrichtingen en activiteiten.
De aanvraag van een vergunning of een melding verloopt volledig digitaal via het omgevingsloket. Alle informatie hierover kan u terugvinden via de website: www.omgevingsloket.be
– informatie i.v.m. de Schelse volkstuin Aerdborg
– duurzaamheidsthema’s (rationeel energiegebruik, duurzame mobiliteit, energie- en klimaatactieplan, …)
– informatie rond het kappen en aanplanten van bomen en kleine landschapselementen (gemeentelijke kapvergunning, natuurvergunning, autochtoon plantgoed, Behaag natuurlijk-actie Natuurpunt, …)
– informatie over subsidie-aanvragen: rationeel energieverbruik (dubbele beglazing, zonnepanelen, infiltratie en opvang hemelwater, aanplant en onderhoud van knotbomen, aanleg van groendaken, herbruikbare luiers, …)

Voor klachten en meldingen in verband met hinder en milieu kan u tijdens de werkuren terecht op de milieudienst: 03 871 98 52
Algemeen meldpunt na de werkuren, ‘s nachts of tijdens het weekend: 03 443 09 00 (interventie politie).
Je kan jouw klachten ook laten registreren met het meldingsformulier via het digitale loket op de website.

gemeentehuis – eerste verdieping
tel. 03 871 98 52
milieu@schelle.be

Openingsuren & contact Gemeentediensten Milieu