Gemeentediensten


Personeel en organisatie

Het secretariaat verleent administratieve ondersteuning aan de algemeen directeur bij de voorbereiding en afhandeling van de dossiers van de gemeenteraad en het schepencollege. Verder verzorgt het secretariaat de algemene briefwisseling.

De personeelsdienst beheert de personeelsdossiers en volgt deze van A tot Z op. Ook de loonadministratie, (aan)vragen rond loopbaanonderbreking, premies, … worden hier afgehandeld. Zij geven ook informatie over openstaande vacatures binnen het gemeentebestuur en staan mee in voor de selectie, aanwerving en onthaal van nieuwe medewerkers.

gemeentehuis – eerste verdieping
tel. 03 871 98 31
secretariaat@schelle.be

Openingsuren & contact Gemeentediensten Personeel en organisatie