Vanaf maandag 15 november geldt de ophokplicht voor pluimvee. Die maatregel wordt genomen door het Federaal Voedselagentschap (FAVV) nadat er vogelgriep is vastgesteld bij een wilde gans.

Vanaf 15/11 gaat een periode van verhoogd risico voor vogelgriep in op het hele grondgebied.
Volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus worden daardoor van kracht:
– Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
– Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt.
– Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus het pluimvee te beschermen.
De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Het FAVV vraagt wandelaars om dode wilde (water)vogels te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777.

 
Laatste nieuws Ophokplicht pluimvee vanaf 15 november 2021