Igean en de gemeente beslisten, na het proefproject van afgelopen najaar, dat PMD los of in een andere plastic zak kan ingeleverd worden op het recyclagepark van Schelle.

Het gemeentebestuur is verheugd dat Igean de beslissing om PMD enkel in een blauwe zak toe te laten terugdraaide. Zo is er een overbodige extra plasticverpakking (pmd-zak) minder. Bovendien zijn de aan huis op te halen PMD-volumes nu groter waardoor er meer hinder op de voetpaden is en het risico op rondvliegend afval stijgt. Dit wordt vermeden bij een eenvoudige inzameling op het recyclagepark.

Wij rekenen op jouw medewerking om op een correcte wijze het pmd-afval aan te bieden op het recyclagepark!

app nieuws PMD-inzameling op recyclagepark