Tot 1 december 2021 is het terug mogelijk om op het recyclagepark van Schelle PMD los of in een andere plastic zak in de PMD-container te gooien.
Tijdens deze proefperiode wordt bekeken hoeveel waaivuil er is van de lichte verpakkingen en hoeveel sluikstort er door ondoorzichtige zakken in de container terechtkomt.
Igean evalueert dit samen met de gemeente om dan een definitieve beslissing te nemen rond het aanbieden van PMD op het recyclagepark.
Het gemeentebestuur is verheugd dat Igean de beslissing om PMD enkel in een blauwe PMD-zak toe te laten op deze wijze wil evalueren.
Het college en de gemeenteraad reageerden tijdens de zomer met een gemotiveerd verzoek om de vroegere regeling te laten bestaan. Dit vanuit het principe dat een overbodige extra verpakking (pmd-zak) vermeden moet worden.
Bovendien kan er nu meer via de PMD-zak aangeboden worden waardoor de op te halen volumes aan huis groter worden, er meer hinder op de voetpaden is en het risico op rondvliegend afval stijgt. Dit wordt vermeden bij een eenvoudige inzameling op het recyclagepark.
Wij rekenen op de medewerking van onze inwoners om op een correcte wijze het pmd-afval aan te bieden op het recyclagepark!
Laatste nieuws Proefproject: aanbieden PMD op recyclagepark Schelle